2021. gada 12. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt

Par vietni Invazīvo sugu pārvaldnieks un Spānijas kailgliemeža izplatības ierobežošanu

Turpinot 2020. gadā iesākto sadarbību informācijas izplatīšanā par invazīvajām sugām, Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) informē par aktualitātēm invazīvo sugu pārvaldības jomā.  

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par invazīvajām sugām un ievāktu datus par to izplatību, Pārvalde LIFE Integrētā projekta “Natura2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature) ietvaros ir izstrādājusi vietni Invazīvo sugu pārvaldnieks. Tā sniedz iespēju vienuviet iegūt informāciju par 50 invazīvām sugām, to izplatību, kā arī ziņot par jaunatklātām to atradnēm.

Vietne ir pieejama jebkuram interesentam saitē http://bit.ly/invazivs

Lai veicinātu Spānijas kailgliemeža izplatības ierobežošanu, Pārvalde aicina iedzīvotājiem iepazīties ar Spānijas kailgliemeža iespējamo ietekmi, tā izplatības ierobežošanas metodēm un veicināt ierobežošanas pasākumu veikšanu.

Šim nolūkam Pārvalde ir sagatavojusi vairākus informatīvos materiālus:

 

Aicinām:

  • Īpaši uzmanību aicinām pievērst mazdārziņu rajoniem vai parkiem, kas nereti ir Spānijas kailgliemežu dzīvotnes un tālākas izplatības avoti;
  • Ziņot par jauniem Spānijas kailgliemeža atradņu gadījumiem, izmantojot vietni “Invazīvo sugu pārvaldnieks” (http://bit.ly/invazivs);
  • Vēršam uzmanību, ka konteineriem, salasīto īpatņu utilizācijai, jābūt tādiem, kas novērš kailgliemežu izkļūšanu no tiem. Kā arī atkarībā no kailgliemežu apstrādē izmantotajām ķīmiskajām vielām ir jāizvēlas atbilstošas utilizēšanas metodes, kuras novērš piesārņojumu videi vai nejaušu sugas izplatīšanu. 

Pateicoties sabiedrības un pašvaldību aktivitātei 2020. gada laikā tika konstatētas 49 jaunas šīs sugas atradnes, kā rezultātā līdz 2021. gadam ir apstiprinātas 108 sugas atradnes (karte skatāma pielikumā, kā arī elektroniski šeit). Vienlaikus norādām, ka nepilnīgā normatīvā regulējuma invazīvo sugu jomā dēļ šobrīd Spānijas kailgliemezis tāpat kā daudzas citas invazīvas sugas vēl nav iekļautas nacionālajā invazīvo sugu sarakstā. Tomēr ņemot vērā šo sugu ietekmi un nepieciešamību visiem zemes īpašniekiem un apsaimniekotājiem iesaistīties to izplatības ierobežošanā. 

KalendārsSlider