2020. gada 1. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt

Par VPR Attīstības padomes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts Hardijs Vents

28. jūlijā Vidzemes Augstskolā tika sasaukta Vidzemes plānošanas reģiona (turpmāk – VPR) kopsapulce, kuras laikā atkārtoti par VPR Attīstības padomes priekšsēdētāju ievēlēja Pārgaujas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Hardiju Ventu, bet padomes priekšsēdētāja vietnieka amatā – Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Gintu Kukaini.

Klātesošie rosināja VPR Attīstības padomes priekšsēdētāja amatam atkārtoti virzīt Pārgaujas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Hardiju Ventu, savukārt priekšsēdētāja vietnieka amatam tika izvirzītas divas kandidatūras – līdzšinējais priekšsēdētāja vietnieks, Naukšēnu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Zuments un Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Gints Kukainis.

Pēc kopsapulces notika arī pirmā VPR Attīstības padomes sēde jaunajā sastāvā. Klātesošie tika iepazīstināti ar pieciem jauniem padomes dalībniekiem, kas mainījušies pēc pašvaldībās notikušajām vēlēšanām.

VPR Attīstības padomes jaunais sastāvs:

Alūksnes novada dome

Arturs Dukulis

Amatas novada dome

Elita Eglīte

Apes novada dome

Jānis Liberts

Beverīnas novada dome

Māris Zvirbulis

Burtnieku novada dome

Guntars Štrombergs

Cēsu novada dome

Jānis Rozenbergs

Cesvaines novada dome

Vilnis Špats

Ērgļu novada dome

Guntars Velcis

Gulbenes novada dome

Andris Vējiņš

Jaunpiebalgas novada dome

Laimis Šāvējs

Kocēnu novada dome

Jānis Olmanis

Līgatnes novada dome

Ainārs Šteins

Lubānas novada dome

Tālis Salenieks

Madonas novada dome

Agris Lungevičs

Mazsalacas novada dome

Harijs Rokpelnis

Naukšēnu novada dome

Jānis Zuments

Pārgaujas novada dome

Hardijs Vents

Priekuļu novada dome

Elīna Stapulone

Raunas novada dome

Evija Zurģe

Rūjienas novada dome

Guntis Gladkins

Smiltenes novada dome

Gints Kukainis

Strenču novada dome

Jānis Pētersons

Valkas novada dome

Vents Armands Krauklis

Valmieras pilsētas dome

Ričards Gailums

Varakļānu novada dome

Māris Justs

Vecpiebalgas novada dome

Ella Frīdvalde-Andersone

Sēdes laikā tika apstiprināts VPR publiskais pārskats par 2016. gadu, kā arī deleģēts pārstāvis Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Uzraudzības komitejā. VPR viedokli un intereses Uzraudzības komitejā turpmāk pārstāvēs Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs, par vietnieku nozīmējot Cēsu novada domes priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu. Tāpat tika pieņemts lēmums par VPR pārstāvi projekta ‘’Livonijas kulinārais ceļš” vadības grupā deleģēt Burtnieku novada pašvaldības deputāti Kristīni Auziņu.

Sēdes darba kārtībā bija arī jautājums par deinstitucionalizācijas vadības grupas sastāva precizēšanu, kuru nepieciešams aktualizēt saistībā ar pārstāvju nomaiņu pašvaldību vēlēšanu un citu apstākļu dēļ.

Plānots, ka nākamā VPR Attīstības padomes sēde notiks 2017. gada 29.septembrī.

Vairāk informācijas: Guna Kalniņa-Priede, VPR Administrācijas vadītāja, [email protected], mob.t. 29477997.

Kalendārs

Ceļvedis
Slider