2020. gada 9. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Pārdod par brīvu cenu pašvaldības vieglos pasažieru transportlīdzekļus

Smiltenes novada dome atkārtoti pārdod par brīvu cenu pašvaldības kustamo mantu – vieglos pasažieru transportlīdzekļus:
–    Ford Focus, valsts reģistrācijas nr.HL-6245, 2003. izlaiduma gads.Atsavināmā transportlīdzekļa nosacītā pārdošanas cena ir noteikta – 400,00 euro (četri simti euro un 00 centi) ieskaitot PVN. Maksājumi par objektu veicami 100% euro.
–    PEUGEOT 307, valsts reģistrācijas nr. EJ-7075, 2001. izlaiduma gads. Atsavināmā transportlīdzekļa nosacītā pārdošanas cena ir noteikta – 400,00 euro (četri simti euro un 00 centi) ieskaitot PVN. Maksājumi par objektu veicami 100% euro.

Par atsavināmās kustamās mantas sīkāku raksturojumu, apskates vietu un laiku var sazināties ar Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas darbiniekiem (mob.tel.nr.29194723, tel.64707867, e-pasts:[email protected]).

Personām, kuras vēlas iegādāties automašīnu, ir jāpiesakās Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00. līdz 2018.gada 5.janvārim (ieskaitot).

Ja sludinājumā noteiktajā laikā pieteiksies vairāki pircēji, starp šīm personām tiks rīkota izsole.

Slider