2020. gada 29. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Pārrunā par ciešāku sadarbību ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” Smiltenes nodaļu

Pirmdien, 22.janvārī,  Smiltenes novada pašvaldības vadība un pagastu pārvaldes vadītāji tikās ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” Smiltenes nodaļas vadītāju Dzintru Rozīti, lai pārrunātu aktuālos jautājumus par šogad plānotajiem valsts autoceļu remontdarbiem,  ikdienas uzturēšanas darbiem gan ziemas, gan vasaras periodā, kā  arī par ciešāku sadarbību starp abām iestādēm, plānojot un veicot ikdienas ceļu un ielu uzturēšanas darbus.

Tikšanās laikā VAS “Latvijas Valsts ceļi” Smiltenes nodaļas vadītāja pastāstīja par plānotajiem valsts autoceļu remontdarbiem Smiltenes novadā. Šogad ir plānots atjaunot segumu autoceļam V229 “Vecbilska – Cirgaļi” posmā 0,00 – 9,30km un  projektēt gājēju tiltu pie atjaunotā tilta  uz autoceļa V234 “Smiltene-Rauna” (pāri Cērtenes ezeram). Savukārt Smiltenes novada pašvaldības vadība iepazīstināja ar plānotajiem pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcijas darbiem, vērsa uzmanību uz vairākām aktuālām problēmām, kā piemēram, uz valsts galvenā autoceļa “A2” posmā no Smiltenes pagrieziena līdz pagriezienam uz Raunu, kā arī krustojuma sakārtošanu uz Launkalni un uzņēmumiem  AS Stora Enso Latvija, SIA Graanul Invest un SIA Vudlande. Minētais posms ir  ļoti kritiskā stāvoklī, kā arī kreisā pagrieziena izdarīšana uz uzņēmumiem rada bīstamas situācijas satiksmes drošībā. Pašvaldības vadība lūdza to iekļaut prioritāro rekonstruējamo autoceļu sarakstā, jo  satiksmes intensitāte šajā posmā ir ļoti augsta, kā arī pieguļošajā teritorijā darbojas novada un reģiona lielākie kokapstrādes uzņēmumi.

Tāpat norādīja uz valsts reģionālo autoceļu P24 “Smiltene–Valka” posmā no pilsētas robežas līdz pat novada robežai, kurš ir ļoti sliktā stāvoklī un apdraud satiksmes dalībniekus. No valsts vietējiem autoceļiem īpaši tika akcentēts vairāku autoceļu posms maršrutā Grundzāle-Palsmane-Ūdrupe, kas ir sāpīgs jau vairākus gadus. Ceļš ir samērā noslogots, vairākos posmos tas ir blīvi apdzīvots, pa to notiek skolēnu pārvadājumi, intensīvi izmanto ne tikai vietējie uzņēmēji un lauksaimnieki, bet pie tā atrodas arī vairākas derīgo izrakteņu ieguves vietas, u.c.

Savukārt pagastu pārvaldes vadītāji lūdza vairāk pievērst uzmanību valsts ceļu uzturēšanai ziemas periodā, īpaši akcentēja vietējās nozīmes autoceļus, piemēram,  “Smiltenes-Rauna”, “Smiltene-Mēri-Loberģi” posmā līdz Niedrāja ezeram, kā arī nepieciešamību turpināt atputekļošanas darbus vasaras sezonā ciemos un citās blīvi apdzīvotās vietās.

Plānojot un veicot ikdienas ceļu un ielu uzturēšanas darbus, VAS “Latvijas Valsts ceļi” Smiltenes nodaļa apņēmās ņemt vērā pašvaldības ieteikumus ciešākai sadarbībai starp  iestādēm.

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Slider