2020. gada 4. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Pārskats par būvniecības ieceres “Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšanas publiskās apspriešanas rezultātiem

Pārskats par būvniecības ieceres “Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana (īslaicīgās lietošanas būve) Rīgas ielā 16A, Smiltenē” publiskās apspriešanas rezultātiem.

Pamatojoties uz Smiltenes novada būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 2018.gada 5.februāra lēmumu Nr.BIS-BV-5.28-2018-402 (12 – 11/18/14), būvniecības ierosinātājs SIA “Sindas Kaltes”, reģistrācijas Nr.45403046367, juridiskā adrese: Mednieku iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr.27887288, nodeva publiskai apspriešanai būvniecības ieceri “Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana (īslaicīgās lietošanas būve) Rīgas ielā 16A, Smiltenē”, kadastra numurs 9415 007 0812.

Projektētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “REP”, reģistrācijas Nr.40103179129, Būvkomersanta reģistrācijas Nr.6630-AR, juridiskā adrese: Hanzas iela 16, Rīga, LV-1045, tālr.26307040, e-pasts: [email protected]

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 05.02.2018. līdz 05.03.2018.
Būvniecības ieceres prezentācija notika 01.03.2018. plkst.17:00 Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, 2.stāva zālē.

Publiskās apspriešanas informatīvie materiāli no 05.02.2018. līdz 05.03.2018. tika izvietoti:
•    Smiltenes novada domē, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads,
•    Smiltenes novada Būvvaldē, Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads,
•    interneta mājas lapā www.smiltene.lv un Smiltenes novada domes sociālos kontos.

Atsauksmes un priekšlikumus varēja iesniegt līdz 05.03.2018.:
•    Smiltenes novada domē, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads,
•    Smiltenes novada Būvvalde, Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads.

Būvniecības iecerei 23.03.2018. tika izdota būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2018-1308 (12-15/18/24).

Pārskats par būvniecības publiskās apspriešanas rezultātiem.

Ceļvedis
Slider