2021. gada 18. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Pārskats par Pašvaldības policijas reģistrēto informāciju 2017.gada martā

Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 2017.gada marta mēnesī sastādījusi 10 administratīvo pārkāpumu protokolus, no kuriem 6 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, bet 4 par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu pārkāpumiem.

    Par Latvijas APK paredzētajiem pārkāpumiem:

–  171.panta pirmā daļa alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā – 1;

–  1711.panta pirmā daļa – alkoholisko dzērienu lietošana, ja to izdarījis nepilngadīgais5;

 Par Smiltenes novada domes saistošos noteikumos paredzētiem pārkāpumiem:

–  20.2.punkts – dabisko vajadzību nokārtošana (urinēšana) tam neparedzētā vietā, atkārtoti gada laikā1;

–   25.1.punkts – publisko vietu piegružošana (nomests izsmēķis)  – 1;

–   27.1.punkts – sēdēšana uz publisko atpūtas solu atzveltnēm – 2;

Smiltenes novada Pašvaldības policija informē, ka par jebkuru sabiedriskās kārtības pārkāpumu vai personu tiesību un brīvību apdraudējumu Jūs variet ziņot zvanot pa tālruni:

28 65 99 33   vai   110

Mums IR svarīga Jūsu drošība!

SNPP priekšnieks Normunds Liepa

 

Kalendārs

Slider