2021. gada 11. janv.
A- A A+
Viegli lasīt

Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā

Smiltenes novada dome ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta 9.2.4.2/16/I/052 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” īstenošanu. Turpmākos trīs gadus Smiltenes novada iedzīvotājiem būs iespēja iesaistīties dažādos veselības veicināšanas pasākumos, kurus īstenos pašvaldība, izmantojot Eiropas Sociāla fonda (ESF) un valsts budžeta piešķirtos līdzekļus.

Projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Smiltenes novada iedzīvotajiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotajiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Projekta ietvaros plānots: fizisko aktivitāšu veicināšanas pasākumi- nūjošana, joga, slēpošanas pārgājieni; peldēšanas nodarbības bērniem, senioriem; informatīvās akcijas, semināri un izglītojošās lekcijas par veselības veicināšanas tēmām; ekskursijas pensijas vecuma iedzīvotājiem; pārgājieni un riteņbraukšanas pasākumi; vasaras nometnes bērniem; meistarklases par veselīga ēdiena pagatavošanu; fizioterapeita nodarbības, u.c. aktivitātes. Projektā ir paredzēts iesaistīt vairāk nekā 2100 iedzīvotājus.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 151 050,00 EUR. No tām 85% jeb 128 392,50 EUR ir ESF līdzfinansējums, bet 15% jeb 22 657,50 EUR – valsts budžeta līdzekļi.

Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi aktualitātēm un plānotajiem pasākumiem, kas tiks publicēti pašvaldības mājaslapā www.smiltene.lv un Smiltenes novada domes bezmaksas informatīvā izdevumā “Smiltenes novada domes vēstis”.Projekts 9.2.4.2/16/I/052 „ Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā “norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja:
Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja, Ieva Dille

Kalendārs

Informācija par COVID-19


Slider