2020. gada 4. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Pasākums “Veselības diena” Launkalnē

Smiltenes novada dome projekta “Āra vingrošanas trenažieru iegāde un uzstādīšana Launkalnē” ietvaros aprīkoja ar āra vingrošanas trenažieriem aktīvās atpūtas laukumu Launkalnē. Kopumā tika uzstādītas sešas vingrošanas iekārtas. Kopā ar Launkalnes sākumskolu 7.septembrī plkst.11:00 tiek rīkots informatīvs pasākums “Veselības diena”, kuras gaitā pie āra vingrošanas trenažieriem būs iespēja uzzināt, kā pareizi izmantot un lietot uzstādītās iekārtas. Aicinām apmeklēt pasākumu ikvienam interesentam. Atgādinām, ka vingrošanas trenažieri ir pieejami visu gadu un bez maksas tos var izmantot gan bērni un jaunieši, gan pieaugušie.

Projekta “Āra vingrošanas trenažieru iegāde un uzstādīšana Launkalnē” Nr.18-09-AL10-A019.2203-000004 mērķis ir Launkalnes ciemā radīt iedzīvotājiem vietu fiziskās attīstības veicināšanai un veselības stiprināšanai. Projekts ir vērsts uz iedzīvotāju līdzdalības, savstarpējas sadarbības veicināšanu, kas dod iespēju iedzīvotājiem būt saliedētākiem un draudzīgākiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 8470,67 EUR, no kurām ELFLA fonda publiskais finansējums 7623,60 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir 847,07 EUR.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Abulas lauku partnerības” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 5. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020.gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu “Āra vingrošanas trenažieru iegāde un uzstādīšana Launkalnē” un projekta īstenotājiem šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Abulas lauku partnerība” un Lauku atbalsta dienesta mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja
Lita Kalniņa

 

Ceļvedis
Slider