2020. gada 21. okt.
A- A A+
Viegli lasīt

Pasniegti Smiltenes novada domes apbalvojumi

Latvijas un Smiltenes novada vērtība- ir mūsu cilvēki. Tie, kuri par savu dzīves, darba vietu ir izvēlējušies šo zemi, kurā būt gan svētkos, gan ikdienā. Esam sagaidījuši Valsts simtgadi, pēc kuras noteikti vairāk apzināmies- nākamie 100 ir mūsu rokās! Esam nosvinējuši novada 10 gadi un nākamgad svinēsim pilsētas 100 gadi. Varam būt lepni par sasniegto un ar lepnumu teikt: Es mūžam par latvieti saukšos!

Kā ik gadu Valsts svētkos suminājām un teicām paldies novada cilvēkiem, kuri ar savu darba sparu, entuziasmu un pašaizliedzību ir uzlabojuši un bagātinājuši līdzcilvēku ikdienu, rūpējušies par Smiltenes novada labklājību, pozitīvu atpazīstamību un attīstību.

2019.gada 18. novembrī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā notika Latvijas Republikas simtgadei veltīts pasākums “Es mūžam par latvieti saukšos!”, kurā Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis, atzīmējot arī novada jubilejas gadu, īsi atskatījās uz sasniegto 10 gados: “Smiltenes novads pārliecinoši nostājies uz savām kājām, mērķtiecīgi virzījies uz priekšu, lai novada iedzīvotājiem radītu labākus dzīves apstākļus, veicinātu uzņēmējdarbību un nav baidījies mainīties, iet līdzi laikam un atbilstoši pielāgoties.” Uzrunas noslēgumā, G.Kukainis, uzrunājot ikvienu klātesošo un arī ikvienu novadā, teica Paldies ikvienam par paveikto un aicināja saglabāt savas vērtības un unikalitāti, kāda ir mūsu novada cilvēkos un kas ir par pamatu novada izaugsmei arī nākotnē: “Cilvēks mūsu novadā vienmēr ir bijis centrā, stiprs savā garā, gudrs savā rīcībā un mērķtiecīgs savā ikdienā, tieši šādi cilvēki ir Smiltenes novada pamats, protot strādāt savā zemē, esot prasīgam pret sevi un sev apkārt notiekošo, ar savu vērtību izpratni veidojot mūsu novadu.(…) Man nav ne mazāko šaubu, ka Smiltenes novads spēj sasniegt neiedomājamas lietas, jo mums ir unikāli cilvēki un attīstīta uzņēmējdarbība. Lai mūžam pār Jāņukalna priedēm lepni plīvo mūsu valsts brīvības simbols – sarkanbaltsarkanais karogs.”

Svinīgā pasākuma galvenajā daļā tika pasniegti Smiltenes novada domes apbalvojumi septiņās nominācijās, kā arī astoņi Goda un divi Pateicības raksti.

2019.gada Smiltenes novada Goda cilvēks –Viktors un Maruta Vilki

Šogad Smiltenes novada domes augstāko pašvaldības apbalvojumu „Smiltenes novada Goda cilvēks” saņēma ilggadējie SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” mediķi: traumatologs-ortopēds Viktors Vilks un medicīnas māsa Maruta Vilka. Gan Maruta, gan Viktors darbu SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” uzsāka uzreiz pēc medicīniskās izglītības iegūšanas. Marutas Vilkas darba stāžs ir 54 gadi, bet Viktora Vilka- 47. M.Vilku slimnīcas kolektīvs raksturo kā ieturētu, precīzu, punktuālu, korektu, kārtīgu un atbildīgu, kā arī izpalīdzīgu, laipnu, iejūtīgu, salīdzinot viņu kā medicīnas māsu etalonu. Viktors Vilks visu savu mūžu veltījis ķirurģijai, traumatoloģijai. Slimnīcas kolektīvs viņu raksturo kā atbildīgu, zinošu, precīzu, korektu, stingru, bet ar lielisku humora izjūtu. Dr.Vilks nekad neatteiks palīdzību kolēģiem un ir ļoti iecienīts ārsts arī pacientu vidū. Medicīna saveda viņus abus kopā dzīvē un darbā- roku rokā, ar lielu precizitāti un atbildības sajūtu visu dzīvi veltījuši Smiltenes novada iedzīvotāju labklājībai, par ko sakām neizmērojamu Paldies! VIDEO

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis ar 2019.gada balvas Kultūrā laureāti S.Balteri

Gada balvu Kultūrā par ieguldījumu kultūras vērtību un latviešu tradīciju uzturēšanā saņēma Launkalnes vokālā ansambļa “Anemones” vadītāja, bērnu ansambļa “Blēņas” vadītāja, dziedātāja un komponiste Signe Baltere. Ansambļa “Anemones” dalībnieces par Signi saka tā: “Reizēm jābrīnās, kur Signē ir tik daudz enerģijas un radošuma, bet, runājot pašas vārdiem- Mūzika ir spēks- tā visu var!” Signes vadībā Launkalnes dziedošie kolektīvi piedalās dažādos pasākumos, konkursos, iznesot Launkalnes vārdu ārpus pagasta un Smiltenes novada robežām. Katru gadu, pilna enerģijas, sagatavo arī mazos novadniekus dažādiem konkursiem. Šogad novada svētku dienā Launkalnē izskanēja himna un tika prezentēts arī video, kuru Launkalnes pagastam sakomponējusi Signe. Tāpat, viņa veiksmīgi iedzīvina arī citu novada dzejnieku darbus skanīgās melodijās, kuri izskanējuši jau divos autorkoncertos. Ar Signes ieguldījumu lepojas ikviens launklanieks un novadnieks! VIDEO

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis ar 2019.gada balvas Sportā laureātu R.Dūmiņu

Gada balva Sportā tika pasniegta futbola kluba “Smiltene/ BJSS” galvenajam treneri Raimondam Dūmiņam, kura vadībā šogad komanda sasniegusi augstāko vietu Smiltenes futbola vēsturē – izcīnījusi bronzas medaļu Latvijas futbola turnīrā – komanda.lv 1.līgas čempionātā. Iespējas sevi apliecināt treneris dod gan pieredzējušajiem, gan gados jaunajiem Smiltenes futbola audzēkņiem. “Smiltene/ BJSS” ir viena no retajām komandām, kas spēlē tikai ar savas pilsētas un reģiona spēlētājiem, iztiekot bez leģionāriem no ārvalstīm. Raimonds Dūmiņš ar savu lielo entuziasmu, neskatoties uz komandas ierobežotajām iespējām, spēlētājiem devis ticību, ka Smiltenes futbols var sasniegt jaunas virsotnes. Ieguldītais darbs spēļu analīzēs, pretinieku izpētē, komandas taktikas veidošanā un spēlētāju motivēšanā, ir tikai maza daļa ko Raimonds paveicis Smiltenes futbola labā. Pateicoties Raimonda vadītās komandas rezultātiem, Smiltenē izveidojusies ievērojami lielāka interese par sporta notikumiem. VIDEO

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis ar 2019.gada balvas Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē laureāti P.Sīko

Gada balvu Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē saņēma saņēma ilggadējā Smiltenes novada medicīnas darbiniece Pārsla Sīkā, kura par smilteniešu un novadnieku veselību rūpējās 45 gadus. Pārslas māsa ir zinoša sava aroda jomā, padomu neatteiks jebkurā diennakts stundā. Viņa vienmēr saviem pacientiem veltījusi gaišu smaidu, mierīgumu un siltumu, iemantojot mazāko pacientu uzticēšanos. Pārsla Sīkā vienmēr zinājusi par katru pacientu, atgādinājusi par nākamajām procedūrām, kuras nepieciešams veikt. Šogad P.Sīkā svinēs 70 gadu jubileju un, kopā ar viņas pacientiem, vēlam veselību, spēku un prieku ik dienas! VIDEO.

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis ar 2019.gada balvas Sabiedriskajā darbībā saņēmēju A.Mežuli

Gada balvu Sabiedriskajā darbībā, par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu novada vārda popularizēšanā Latvijā un pasaulē, sadarbības veicināšanu un atbalsta pasākumu organizēšanu Ukrainas karadarbībā cietušām ģimenēm saņēma ilggadējais Smiltenes pilsētas un novada domes priekšsēdētājs, 12.Saeimas deputāts Ainārs Mežulis. Viņš ar savu darbu un aktīvu iesaisti sekmējis Smiltenes novada attīstību gan kā novada domes priekšsēdētājs novada izveidošanas sākumā, gan būdams 12.Saeimas deputāts aktīvi aizstāvējis Smiltenes novada intereses un vienmēr centies palīdzēt dzimtajai vietai. A.Mežulis ir smiltenietis, kurš vienmēr uzsvēris savu piederību un veicinājis dažādu iniciatīvu realizāciju novada teritorijā. Pateicoties viņa iniciatīvai, Smiltenes novads ir sniedzis palīdzību vairāku Ukraiņu bērniem no ģimenēm, kuras cietušas karadarbībā, rosinot ikvienu novērtēt savas dzīvības un brīvības vērtību. VIDEO


Domes priekšsēdētājs G.Kukainis ar 2019.gada balvas Izglītībā laureāti M.Lāci

Gada balvu Izglītībā saņēma Variņu pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Māra Lāce. Viņa ir unikāla latviešu valodas un literatūras skolotāja Variņu pamatskolā, daudzu gadu garumā viņa spēj atrast piemērotākās mācību metodes ikvienam tās audzēknim, atrodot saikni, radot interesi par valodu ikvienam skolēnam. Māras Lāces audzēkņi ir daudzu olimpiāžu dalībnieki. Māra ir bijusi ilggadēja Variņu pagasta deputāte, kā arī ir sociāli aktīva un skolas vides un pagasta dzīves organizatore. VIDEO.

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis ar 2019.gada balvas Tautsaimniecībā laureātu SIA “TIM-T” vadītāju G.Trapanu

Gada balvu Tautsaimniecībā, kas tiek pasniegta par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, novada uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā, saņēma SIA “TIM – T”. Uzņēmums izveidots 1993.gadā, kad tika atvērts mazumtirdzniecības veikals ,,Pie Gvido”, kurā tirgo pārtikas preces un alkoholiskos dzērienus. Paplašinot biznesu un izveidojot jaunu virzienu, 2015. gada 29. oktobrī tika atvērta vairumtirdzniecības bāze “Vairumnieks”, nodrošinot noliktavu pakalpojumus, tajā skaitā temperatūras režīmu un loģistikas pakalpojumus. Turpinot attīstību uzņēmums 2018.gadā savu darbību paplašinājis, atverot jaunu mazumtirdzniecības veikalu Smiltenes pilsētā. , SIA “TIM- T” izveidojis konditorejas ražošanu, garšvielu ražošanu un vērienīgi attīstījis gaļas produktu tirdzniecību. Uzņēmuma kopējais apgrozījums pēdējo gadu laikā ir būtiski pieaudzis 2018.gadā tas sasniedzis 4 618 761 euro, nodarbinot vidēji 14 darbiniekus. VIDEO

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis ar Goda raksta laureātiem E.Ozoliņu- Brenci, Dz.Medni, S.Pētersoni

Goda rakstu par ieguldīto darbu novada sociālās labklājības nodrošināšanā saņēma SIA “TOM-DŽĪ” īpašniece Evita Ozoliņa-Brence. Viņa kopā ar savu komandu ne tikai apkalpo klientus, bet pēc pašu iniciatīvas svētkos regulāri dodas sapost un safrizēt Smiltenes pansionāta vecos ļaudis, dāvājot viņiem svētku sajūtu, izkrāsojot ikdienu un veicinot piederības sajūtu pārējai sabiedrībai.

Goda raksts par ieguldījumu amatiertmākslas attīstībā Grundzāles pagastā un novadā un aktīvu sabiedrības līdzdalības veicināšanu tika pasniegts Grundzāles pagasta amatierteātra “Cik jaudas!” režisorei Dzintrai Mednei.  Kopš 2012. gada Dzintra vada Grundzāles amatierteātri “Cik jaudas”. Viņa ne tikai iestudē lugas, bet veido dekorācijas un kostīmus, gaismo izrādes un ir pat kolektīva šoferis. Aktieri Dzintrai saka paldies par uzņēmību, iedvesmu un iespēju savu mīlestību pret teātri dod citiem.

Goda rakstu par ilggadēju ieguldījumu un objektīvas informācijas nodošanu, atspoguļošanu laikraksta “Ziemeļlatvija”  lasītājiem saņēma žurnāliste Sandra Pētersone. Vairākus gadus, strādājot reģionālajā laikrakstā “Ziemeļlatvija”, Sandra ir centusies būt objektīva un sniegt daudzpusīgu viedokli par aktualitātēm Smiltenes novadā. Viņa savu darbu veic atbildīgi gan pret lasītājiem, gan stāstu varoņiem, nodrošinot patstāvīgu un uzticamu lasītāju loku.

Goda raksts par atbalsta sniegšanu Smiltenes novada un Latvijas sportistiem savu mērķu sasniegšanai un sporta infrastruktūras sakārtošanai tika piešķirts SIA “Vudlande” īpašniekam Mārim Zālītim. Māris un viņa vadītais uzņēmums finansiāli atbalsta novada basketbolistus, hokejistus, futbolistus, riteņbraucējus, slēpotājus, svarcēlājus un citus sportistus. Nozīmīgs ir viņa ieguldījums šaušanas sporta attīstībā un baskāju takas izveidē Gaujienas internātpamatskolas bērniem.

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis ar Goda raksta  laureātiem M.Pabērzu, A.Liuki, I.Mežuli, R.Lindi

Goda rakstu par aktīvu sabiedrisko darbu un ieguldījumu novada vārda popularizēšanā Latvijā saņēma Smiltenes deju kopas “Pīlādzītis” vadītāja Raita Linde. Viņa ir aktīva un enerģiska, savu dejotāju dzinējspēks. Kolektīvs nemitīgi dodas koncertēt teju pa visu Latviju ne tikai bagātinot savu ikdienu, bet arī popularizējot Smiltenes novada vārdu valstī.

Goda raksts par profesionālu pieeju un ieguldījumu novada bibliotēku pakalpojumu uzlabošanā tika pasniegts Smiltenes novada bibliotēkas vadītājai Intai Mežulei. Viņa ir profesionāla, pretimnākoša un iedvesmojoša vadītāja – īstena līdere, kura spēj radīt vidi, kurā darbinieki strādā ar neviltotu prieku. Viņa ir modernizējusi bibliotēku un ieviesusi tajā dažādas modernās tehnoloģijas, ko novērtē lasītāji un apmeklētāji.

Goda rakstu par ilggadēju darbu un nozīmīgu ieguldījumu novadpētniecības jomā saņēma Smiltenes novada bibliotēkas bibliogrāfe Alda Liuke. Alda 25 gadus nostrādājusi Smiltenes bibliotēkā un savā darba mūžā devusi milzīgu ieguldījumu novadpētniecībā un sabiedrības izglītošanā par kultūras mantojuma nozīmi un vērtību. Pagājušajā gadā, sadarbojoties ar Smiltenes Mākslas skolu, radīta piemiņas izstāde novadniekam, keramiķim Jēkabam Drandam, kas eksponēta arī “Rīgas Jūgendstila centrā”.

Goda raksts par godprātīgu un pašaizliedzīgu, sabiedriski aktīvu darbu pagasta labklājības nodrošināšanā tika pasniegts Bilskas pagasta pārvaldes bibliotekārei un lietvedei Maldai Pabērzai. Visa Maldas dzīve un darba gaitas ir saistītas ar Bilskas pagastu. Viņa strādājusi kolhoza “Druva” kantorī, Bilskas astoņgadīgajā skolā un pagasta padomē. Šobrīd strādā par Bilskas pagasta pārvaldes bibliotekāri un lietvedi. Uzteicams ir viņas ieguldījums novadpētniecībā, senioru izglītošanā e-vidē, dažādu izstāžu organizēšanā un sabiedriskās dzīves bagātināšanā.

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis ar Pateicības raksta  laureātiem  L.Tiļčiku, L.Balteri

Pateicības raksts tika pasniegts ilggadējai Smiltenes pirmsskolas izglītības iestāžu pavārei Līvijai Tiļčikai par godprātīgu darbu Smiltenes pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanā 39 gadu garumā. Viņa sevi pierādījusi kā pieredzes bagātu profesionāli, ar lielisku garšas izjūtu apveltītu pavāri, kura spēj atrast risinājumu teju jebkurai problēmsituācijai un uz kuru var paļauties kolēģi. Līvijas pavāres meistarību un darba tikumu atzinīgi novērtējuši kolēģi, bērni un viņu vecāki vairākās paaudzēs.

Pateicības rakstu par ilggadēju un godprātīgu pedagoģisko darbu 33 gadu garumā saņēma Launkalnes sākumskolas skolotāja Ligita Baltere. Latviskās tradīcijas – bez tām nav iedomājamas Ligitas darba gaitas. Atbildība un mīlestība pret savu valsti tiek nodota ikvienam audzēknim. Jāuzteic arī ekoloģiskās domāšanas ieviešana audzināmajā bērnudārza grupiņā. Viņa ir trakulīga – vārda vislabākajā nozīmē -, iedvesmojot gan kolēģus, gan savus audzēkņus.

18.novembrī Valsts apbalvojumus Latvijas valsts apbalvojumu svinīgajā apsniegšanas ceremonijā Rīgas pilī pasniedza arī Valsts prezidents Egils Levits. Esam lepni, jo apbalvojumu saņēmēju vidū arī Smiltenes novadnieki. Smiltenes novada domes sveic Blomes pagasta feldšeru- vecmāšu punkta ārsta palīdzi Laimu Garklāvu ar augstākā Latvijas valsts apbalvojuma- Atzinības krusta saņemšanu. Paldies par Jūsu ieguldījumu novada iedzīvotāju veselības stiprināšanā un veselības jomas attīstībā Smiltenes novadā! Sveicam arī Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes 2.mehanizētā kājnieku bataljona virsseržantu, štāba virsseržantu Pēteri Muižnieku, kurš dzimis un audzis Smiltenes novada Blomes pagastā un, kurš saņēma Valsts apbalvojumu Viestura ordeņa pirmās pakāpes (zeltītu) goda zīmi.

Teiksim Paldies un novērtēsim līdzcilvēkus arī ikdienā! Lai lepnums un prieks par valsti, kurā dzīvojam nepazūd un iedvesmo ikvienu!

Attēlā (augšpusē): 2019.gada Smiltenes novada domes apbalvojumu laureāti kopā ar domes priekšsēdētāju G.Kukaini. 

Fotogalerija

Informāciju sagatavoja:
Inga Kovala
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Informācijas avots:
Smiltenes novada iedzīvotāju iesniegtie iesniegumi/pieteikumi apbalvojumiem.
Foto:A.Melderis

Slider