2021. gada 12. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt

Pašvaldība apstiprina izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas maksā

2016.gada 28.decembra Smiltenes novada domes sēdē deputāti apstiprināja SIA „ZAAO” iesniegtos sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu, nosakot 13,51 euro par 1 m3 atkritumu (bez PVN) maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kas tiks piemērots, jo no 2017.gada 1.janvāra stājas spēkā grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā par dabas resursu nodokļu likmes par sadzīves atkritumu apglabāšanas paaugstināšanu.

Smiltenes novada dome  2016.gada 18.oktobrī saņēma SIA “ZAAO” vēstuli par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā un tai pievienoto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu. Vēstulē SIA „ZAAO” ir norādījusi, ka, ņemot vērā to, ka likumprojekts „Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” paredz dabas resursu nodokļu likmes par sadzīves atkritumu apglabāšanu paaugstināšanu no līdzšinējiem 12,00 euro par tonnu līdz 25,00 euro par tonnu sākot ar 2017.gada 1.janvāri, SIA „ZAAO” iesniedza iespējamās maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķinu, palielinot to proporcionāli dabas resursu nodokļa pieaugumam, ievērojot šīs izmaksu komponentes īpatsvaru līdzšinējā maksas apmērā.

Līdz ar to maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu turpmāk būs 13,51 euro (bez PVN) , (līdzšinējais tarifs 12,66 euro).  Tarifu veido:

  1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu un uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā – 8,21 euro apmērā par 1 m3;
  2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā “Daibe”– 3,67 euro apmērā par 1 m3;
  3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā – 1,63 euro apmērā par 1 m3.

Pieņemtais pašvaldības lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.

Sagatavoja,
Marita Mūze
Smiltenes novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

KalendārsSlider