2021. gada 1. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Pašvaldība rīko nekustamo īpašumu izsoles

Smiltenes novada pašvaldība 2020.gada 4.augustā rīko nekustamo īpašumu izsoles:  

  • “Kalna Bērzi”, Launkalnes pagasts,  kadastra numurs 9470 010 0310. Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0304  0.5707 ha platībā. Izsoles objekta sākumcena noteikta 4840,00 EUR.
  • “Ķirši”, Launkalnes pagasts, kadastra numurs 9470 010 0274. Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0265  0.2164 ha platībā. Izsoles objekta sākumcena noteikta 2750,00 EUR.
  • “Ķirškalni”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 010 0275. Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0266  0.2466 ha platībā. Izsoles objekta sākumcena noteikta 4570,00 EUR.

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem  līdz 2020.gada 31.jūlijam (ieskaitot). Izsoles noteikumi un pieteikuma veidlapa sadaļā “Pašvaldība – Izsoles”. 

KalendārsSlider