2021. gada 11. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt

Pašvaldība rīko nomas tiesību izsoli

Smiltenes novada dome 2021.gada 13.janvārī plkst.11:00 Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, domes sēžu zālē rīko nedzīvojamo telpu nomas tiesību rakstisku izsoli karsto dzērienu automāta iekārtu izvietošanai Smiltenes novada pašvaldības ēkās šādiem objektiem:

 

Nosaukums, platība m2 Izsoles sākumcena euro bez PVN Izsoles minimālais solis (euro)  

 

 

Nomas līguma termiņš līdz 2 (divi) gadi

1   Smiltenes novada Kultūras centra ēkas Gaujas ielā 1, Smiltenē, 1.stāva vestibila daļa 2 m2 platībā. 8,19 euro 5,00 euro
2.  Smiltenes novada Sporta centra ēkas Gaujas ielā 1, Smiltenē vestibila daļa 2 m2 platībā. 7,95 euro 5,00 euro
3.  “Sporta komplekss” ēkas “Kalnamuižā”, Smiltenes pagastā, gaiteņa daļa 2 m2 platībā. 17,17 euro 5,00 euro

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00.

 

Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00  vai nosūtot pa pastu izsoles rīkotājam uz adresi Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729 līdz 2021.gada 13.janvārim plkst.11:00.

 

KalendārsSlider