2020. gada 26. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Pašvaldības atbalstu saņems nevalstiskās organizācijas septiņu projektu īstenošanai

30.maijā Smiltenes novada domes kārtējā sēdē deputāti apstiprināja projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām rezultātus, pašvaldības atbalstu saņems nevalstiskās organizācijas septiņu projektu īstenošanai.

Projektu līdzfinansēšanas pieteikumu iesniegšanas termiņš bija līdz šā gada 30. aprīlim. Norādītajā termiņā  saņemti deviņi projektu līdzfinansēšanas pieteikumi, taču divi no tiem vēlāk tika atsaukti. Smiltenes novada domes izveidotā un apstiprinātā konkursa komisija veica iesniegto projektu līdzfinansēšanas pieteikumu izvērtēšanu. Atbalstu saņems šādi projektu līdzfinansēšanas pieteikumi:

1. Projekts “Smiltenes Svētā Nikolaja baznīcas ēkas saglabāšana”, iesniedzējs “Smiltenes Svētā Nikolaja pareizticīgo draudze”,  piešķirts līdzfinansējums 1000,00  euro apmērā;

2. Projekts “II Tautas mūzikas festivāls Madaras 2018”, iesniedzējs biedrība “Vidzemītes balsis”, piešķirts līdzfinansējums 432,00 euro apmērā;

3. Projekts “Vidzemes tautas tērpu iegāde Grundzāles jauniešu deju kolektīvam iesniedzējs” iesniedzējs biedrība “Grundzāle 2010”, piešķirts līdzfinansējums 784,08 euro apmērā;

4. Projekts “Palsmanes ev.lut. baznīcas sakristejas un sakristejas priekštelpas telpu renovācija”, iesniedzējs “Palsmanes evaņģēliski luteriskā draudze”, piešķirts līdzfinansējums 998,59 euro apmērā;

5. Projekts “Treniņš – meistarības pamats”, iesniedzējs BDR Mednieku klubs “Laiksne”, piešķirts līdzfinansējums 440,44 euro apmērā;

6. Projekts “Smiltenes novada tautas tērpu komplekta papildināšana atbilstoši novada tradīcijām”, iesniedzējs biedrība “Sabiedrība un attīstība”, piešķirts līdzfinansējums 491,60 euro apmērā;

7. Projekts “Amatu skola Smiltenē”, iesniedzējs biedrība “Sabiedrība un attīstība”, piešķirts līdzfinansējums 100,00 euro apmērā;

Projektu līdzfinansēšanas konkursam 2018.gadā kopumā Smiltenes novada domes budžetā atvēlēti 6000,00 EUR. Projektu konkurss tiek organizēts jau asoto gadu un tā mērķis ir ar līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošas projektu idejas izglītības, kultūras, sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas jomās.

Informāciju sagatavoja
Zelma Mičule
Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Slider