2021. gada 13. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Pašvaldības prioritāte ir satiksmes drošība, izbūvējot stāvvietas Raiņa ielā

Trešdien, 24.februārī, Smiltenes novada domes sēdē tika skatīts jautājums par projekta “Transportlīdzekļu novietne Raiņa ielā (no Mētras ielas līdz Galdnieku ielai), Smiltenē īstenošanu un finansēšanas kārtību. Deputāti, atbalstot projekta īstenošanu, uzsvēra, ka galvenā prioritāte ir satiksmes un iedzīvotāju drošība šajā ielas posmā. 

Ierosinājums par stāvvietu izvietošanu 2019.gada martā tika iesniegts pašvaldībā no doktorāta Raiņa ielas 12 īpašnieka O.Poikāna un ģimenes ārstes M.Bindres. Iesniegtais priekšlikums paredz Raiņa ielā, posmā no Klusās ielas līdz Atmodas ielai, mainīt satiksmes organizāciju un izvietot 16 jaunas un uzlabot 3 esošās autostāvvietas, izvietojot tās uz brauktuves braucamās daļas, uzstādot ceļa zīmes un uzkrāsojot līnijas.

Pašvaldība, ņemot vērā Raiņa ielas reljefu, satiksmes intensitāti, saglabājot iespēju pārvietoties visu veidu transportam, nodrošinot uzbraukšanas un tuvošanās redzamības brīvlauka prasības,  izskatīja iesniegto priekšlikumu un pirms projekta dokumentācijas pasūtīšanas kopā ar projektētājiem izvērtēja iespēju izvietot autostāvvietas esošās ielas brauktuves šķērsprofilā, kas būtu finansiāli lētāks un vieglāks risinājums. Taču svarīgāk par finansiālo ietaupījumu ir satiksmes dalībnieku drošības jautājums, pašvaldība pieņēma lēmumu autostāvvietas izbūvēt zaļās zonas teritorijā, sašaurinot brauktuvi,  nevis izvietot esošajā ielas brauktuves šķērsprofilā, jo:

  • Esošās ielas brauktuves platums ir 8 m. Lai tiktu saglabāts minimāli nepieciešamais divvirzienu brauktuves platums 6 m, stāvvietu izveidei atliktu 2 m plata josla līdz ielas augstajām apmalēm. Bieži, šādā tipa stāvvietās autovadītāji mēdz nenovietot automašīnu tieši pie apmales, bet atstatus, kā rezultātā vēl vairāk tiek sašaurināta ielas brauktuve, kas šādas satiksmes intensitātes ielā nav pieļaujams.
  • Ja šajā posmā Raiņa ielas brauktuve tiktu sašaurināta līdz 6 m, Atmodas ielas virzienā braucošajiem transportlīdzekļiem būtu jāpārvietojas bīstami tuvu pretējā pusē tiešā ielas malā esošajai ietvei, kas potenciāli var apdraudēt mazāk aizsargātos satiksmes dalībniekus – gājējus.
  • Izvietojot stāvvietas uz esošās ielas brauktuves, izbraucot no Mētras ielas krustojuma, netiktu nodrošināts redzamības trīsstūris jeb brīvlauks, kas var radīt bīstamas situācijas krustojumā.
  • Izvietojot stāvvietas uz esošās ielas brauktuves, vadītājam, izbraucot no pieguļošajiem īpašumiem līdz nepieciešamajai redzamības nodrošināšanas vietai, automašīnas priekšgals atradīsies uz Raiņa ielas sašaurinātās brauktuves un nepieciešamības gadījumā pa Raiņa ielu braucošajiem vairs nav iespēja apbraukšanas manevram, kas šādas situācijas gadījumā var radīt bīstamu situāciju, vadītājam iebraucot pretējā braukšanas joslā.
  • Ņemot vērā ielas intensīvo satiksmi, līdzīga un vēl bīstamāka situācija var veidoties automašīnas pasažieriem izkāpjot no transportlīdzekļa uz sašaurinātās ielas pusi, jo pa ielu braucošajiem vairs nav apbraukšanas manevra iespējas.

Ņemot vērā iepriekš minētos satiksmes drošības apsvērumus, 2020.gadā pēc pašvaldības pasūtījuma SIA “Ceļu komforts” (līguma summa 1109,67 EUR, t.sk. PVN) izstrādāja būvprojektu, kur kā labākais iespējamais risinājums šajā ielas posmā tika izvēlēts variants ar stāvvietu izveidi atsevišķā paplašinājumā, daļēji brauktuves un daļēji zaļajā zonā, sašaurinot esošo brauktuvi posmā no 8 līdz 7 metriem. Stāvvietu platums paredzēts 2 m. Lai vizuāli nodalītu stāvvietas no brauktuves, tās tiks izbūvētas no bruģa seguma. Tāpat, lai uzlabotu satiksmes drošību ielas posmā ar stāvvietām, projektā paredzēts uzstādīt maksimālā ātruma ierobežojuma zīmes, samazinot braukšanas ātrumu līdz 30 km/h. Izstrādātais būvprojekts paredz 10 stāvvietu izbūvi Raiņa ielas posmā no Mētras ielas līdz Galdnieku ielai, kā arī inženiertīklu un ūdens pievades sistēmas sakārtošanu piegulošajiem īpašumiem. 2020.gada 13.novembrī tika izsludināts iepirkums par būvdarbu veikšanu, kur saņemti 6 piedāvājumi, pēc iepirkuma rezultātu izvērtēšanas piedāvātā zemākā cena ir 27 232,27 EUR, t.sk. PVN.

2021.gada 23.februārī tika saņemts jauns iesniegums no Raiņa ielas 12 īpašnieka O.Poikāna un ģimenes ārstēm L.Bindres un L.Ziemeles ar lūgumu pašvaldībai atlikt projekta realizāciju līdz masveida vakcinācijas beigām, kā arī nekavējoties uzstādīt ceļazīmes autostāvvietu izvietošanai Raiņa ielas posmā no Mētras ielas līdz Galdnieku ielai, to pamatojot ar lētu un ātru risinājumu.

Domes sēdē tika uzklausīti viedokļi un argumenti gan par iesniegto priekšlikumu, gan par pašvaldības izstrādāto būvprojektu, par stāvvietu izvietošanas nepieciešamību Raiņa ielā, par termiņiem, kad vislabāk organizēt būvniecības darbus, lai tas neietekmētu ģimenes ārstu prakšu darbu un vakcinēšanas procesu. Abas puses bija vienotas, ka autostāvvietu izveide Raiņa ielā ir nepieciešama, tajā pašā laikā bija atšķirīgs redzējums par variantiem un projekta realizēšanas termiņiem. Deputāti atbalstīja pašvaldības izstrādāto projekta “Transportlīdzekļu novietne Raiņa ielā (no Mētras ielas līdz Galdnieku ielai) īstenošanu, kā galveno prioritāti uzsverot satiksmes drošību, taču rosināja būvniecības darbus uzsākt un organizēt tā, lai neietekmētu un nekavētu vakcinēšanas procesu ģimenes ārstu praksēs.

Raiņa ielas pārbūve veikta 2009. – 2010.gadā. Ņemot vērā plānoto ielas kalpošanas laiku, iespējams nākamā ielas pārbūve būs pēc 15 vai 20 gadiem, tāpēc pašvaldības uzdevums ir izveidot pēc iespējas drošākas stāvvietas ilgtermiņā, uzlabojot mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku drošību un nesamazināt ielas izmantošanas iespējas autotransportam!

Par precīzu darba uzsākšanas laiku un plānotajiem darbu izpildes termiņiem pašvaldība informēs pirms būvdarbu uzsākšanas.

Ar izstrādāto pašvaldības būvprojektu var iepazīties ŠEIT

 

 

Sagatavoja,

Marita Mūze, Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību

Kalendārs

Informācija par COVID-19
Slider