2020. gada 7. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Pašvaldības stipendijas saņem 73 vidusskolēni

Otrdien, 16.janvārī, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G.Kukainis pasniedza stipendijas piešķiršanas apliecinājumus 73 Smiltenes novada vidusskolēniem par 2017./2018.m.g. pirmā semestra sasniegumiem mācībās un sabiedriskajās aktivitātēs.

Stipendijas tiek piešķirtas 2 reizes gadā (septembrī un janvārī), ņemot vērā 1.semestra un mācību gada noslēguma vidējo vērtējumu un skolas novērtējumu par izglītojamā sabiedrisko aktivitāti. Stipendijas apmērs atkarīgs no izglītojamā sasniegtajiem rezultātiem, jo tie augstāki, jo stipendija lielāka – sākot ar 15 eiro, ja sasniegumu vidējais vērtējums bijis 7 balles, līdz 40 eiro, ja sasniegumu vidējais vērtējums bijis 9,5 balles un vairāk.

Šoreiz tika pasniegti nedaudz vairāk stipendiju apliecinājumi, nekā mācību gada sākumā. No 139 vidusskolēniem, kuri mācās Smiltenes vidusskolā, vairāk kā pusei (73 jauniešiem) Smiltenes novada dome pasniedza apliecinājumus, kas apstiprina to, ka ik mēnesi no janvāra līdz maijam skolēns saņems pašvaldības stipendiju.

Izvērtējot 2017./2018. m.g. pirmā semestra vidējo vērtējumu, visvairāk vienus no augstākajiem vērtējumiem sasnieguši 12.klases skolēni (9,17; 9,13; 9 balles), divi 11.klases skolēni (9,18 balles un 9,12 balles) un viens 10.klases skolēns (9,13 balles).

Stipendijas saņem skolēni gan par aktīvu ārpusskolas darbu, gan par cieņu pret skolu, skolotājiem un vērtībām, savā uzrunā akcentēja skolas direktore Ilze Vergina. Kā pierādījums tam ir arī tas, ka šoreiz stipendiju pasniegšana notika zīmīgā laikā – kad jaunieši gatavojas vienam no populārākajiem pasākumiem skolā un pilsētā – Aerobikas festivālam, kurā piedalīsies visi stipendiju saņēmēji.

Domes priekšsēdētājs Gints Kukainis Latvijas valsts simtgades gadā aicināja ikvienu iesaistīties ar savām idejām simtgades svinībās un novēlēja būt vienmēr centīgiem, lai arī turpmāk izdodas sasniegt augtus mācību rezultātus un izvirzītos mērķus, uz kuriem tiecas.

Izglītības pārvaldes vadītāja G.Grigore novēlēja ikvienam: “Lai jums izdodas nolikt sev pareizu ceļu, virzienu un “protu un daru” veikt kopā ar vienādības zīmi.”

Pašvaldības stipendiju piešķiršanas mērķis ir motivēt Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu izglītojamos sasniegt iespējami augstākos individuālos intelektuālos rezultātus, apgūstot izglītības programmas, stimulēt izglītojamo vēlmi apgūt augstvērtīgas zināšanas, atbildīgi, ieinteresēti un daudzveidīgi, uzcītīgi un patstāvīgi darboties padziļinātai prasmju apguvei, radošas pieejas izmantošanai mācību priekšmetu un ārpus izglītības programmās.

Apsveicam visus stipendiātus! Lai ikvienam izdodas sasniegt arvien lielākus izvirzītos mērķus arī turpmāk un iegūtās zināšanas dod iespējas sapņu piepildīšanai!

Inga Kovala,
Smiltenes novada domes sekretāre

Ceļvedis
Slider