2021. gada 16. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Pašvaldību vēlēšanās būs iespēja balsot jebkurā Smiltenes novada vēlēšanu iecirknī

2021.gada 5.jūnijā, pašvaldību vēlēšanās pirmo reizi vēlēšanu iecirkņos tiks izmantots tiešsaistes vēlētāju reģistrs un dota iespēja balsot vēlētājiem no ārzemēm. Jaunajā Smiltenes novada pašvaldībā ievēlamo deputātu skaits – 15 deputāti.

Šogad iedzīvotāji nesaņems uzaicinājumu piedalīties vēlēšanās, jo vēlētājs savā vēlēšanu apgabalā vairs nav piesaistīts konkrētam vēlēšanu iecirknim. Tādēļ atgādinām, ka pašvaldību vēlēšanās tiesības piedalīties ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kas reģistrēti Vēlētāju reģistrā, un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu. Eiropas Savienības pilsoņiem, lai piedalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, 90 dienas pirms vēlēšanām ir jābūt reģistrētiem Latvijas Iedzīvotāju reģistrā. Vēlētājiem ir tiesības balsot tajā pašvaldībā, kur 90 dienas pirms vēlēšanu dienas ir viņu reģistrētā dzīvesvieta vai pašvaldībā, kur viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

 

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru un šajās vēlēšanās pirmo reizi tiks izmantots tiešsaistes vēlētāju reģistrs vēlēšanu iecirkņos. Tas nozīmē, ka viss vēlēšanu apgabals būs jaunā Smiltenes novada teritorija un balsot varēs jebkurā iecirknī novada teritorijā.

Savukārt savu vēlēšanu apgabalu vēlētāji varēs noskaidrot, sākot no 27. marta tikai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumā internetā vai arī pa uzziņu tālruni.

 

Vēlēšanu iecirkņi jaunajā Smiltenes novadā:

Nr. 297. Apes tautas nams, Skolas iela 4, Ape

Nr. 301. Gaujienas tautas nams, “Pilskalni”, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads

Nr. 313. Trapenes kultūras nams, “Bormaņi”, Trapene, Trapenes pagasts, Apes novads

Nr. 315. Virešu saieta nams, “Mākonīši”, Vireši, Virešu pagasts, Apes novads

Nr. 370. Drustu Tautas nams, Palsas iela 11, Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads

Nr. 382. Raunas vidusskola, Skolas iela 1, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads

Nr. 887. Smiltenes pilsētas kultūras centrs, Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes novads

Nr. 888. Smiltenes sporta skola, Gaujas iela 2, Smiltene, Smiltenes novads

Nr. 890. Pašvaldības māja, Bilskas pagasts, Smiltenes novads

Nr. 891. Birzuļu tautas nams, Mēri, Bilskas pagasts, Smiltenes novads

Nr. 892. Blomes pamatskola, Cēsu iela 13, Blomes pagasts Smiltenes novads

Nr. 893. SIA „Vidzemīte” administratīvā ēka, Rīgas iela 71, Brantu pagasts Smiltenes novads

Nr. 896. Pagasta kultūras nams Tilta iela 5, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads

Nr. 899. Iecirknis slēgts

Nr. 900. Pagasta tautas nams, Pilskalni, Launkalne pagasts, Smiltenes novads

Nr. 901. Pagasta kultūras nams, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads

Nr. 904. Smiltenes tehnikuma Sporta zāle, Kalnamuiža 8, Smiltenes pagasts,  Smiltenes novads (iecirknim mainīta atrašanās vieta)

Nr. 907. Variņu tautas nams, Oktobra iela 13, Variņu pagasts, Smiltenes novads

 

Sākot no 27. marta līdz 27. maijam  vēlētāji nepieciešamības gadījumā varēs mainīt savu vēlēšanu apgabalu, ja būs izvēlējušies balsot vēlēšanu apgabalā, kurā viņiem pieder nekustamais īpašums.

Šogad pirmo reizi vēlētāji, kuriem ir balsstiesības pašvaldību vēlēšanās, bet kuri vēlēšanu laikā uzturas ārvalstīs, varēs pieteikties balsošanai pa pastu no ārvalstīm. Pasta balsošanai būs jāpiesakās iepriekš – no 27. marta līdz 24. aprīlim. Pieteikties varēs:  valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā, Latvijas Republikas vēstniecībās vai pārstāvniecībās, Centrālajā vēlēšanu komisijā vai izmantojot oficiālo elektronisko adresi.

Deputātu kandidātu sarakstus pašvaldību domes vēlēšanām pieņem un reģistrē republikas un novadu vēlēšanu komisijās no 17.marta līdz 6.aprīlim. Ar kandidātu sarakstu vārdisko sastāvu un priekšvēlēšanu programmām iepazīties varēs sākot no šī gada 6.aprīļa.

Visa aktuālā informācija pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas  mājaslapā www.cvk.lv  un Smiltenes novada mājaslapā www.smiltene.lv – kur tiek apkopota aktuālā informācija, kas saistoša Smiltenes novada iedzīvotājiem.

 

Smiltenes novada vēlēšanu komisija

Kalendārs

Informācija par COVID-19
Slider