2021. gada 21. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt

Pateicoties projektā iegūtajam inventāram, Grundzālē bauda ziemas aktivitātes

Foto: Dzintra Bormane

Pagājušajā gadā biedrība “Orientēšanās sporta klubs “Azimuts” Grundzāles pagastā realizēja projektu  Nr. 19-09-AL12-A019.2202-000005 “Inventāra iegāde orientēšanās, distanču slēpošanas un orientēšanās ar slēpēm popularizēšanai un attīstīšanai Grundzāles pagastā”.

Projekta mērķis – veicināt sportisko aktivitāšu dažādošanu, ģimeņu kopābūšanu sportojot svaigā gaisā un nodrošināt daudzveidīga sporta inventāra pieejamību vienlaicīgi dažāda auguma un fiziskās sagatavotības sportot gribētājiem – sasniegts par 100 %.

Pateicoties šim projektam, kurā tika iegādāti arī 20 slēpošanas komplekti, ir radusies  iespēja slēpot plašākai sportot gribētāju saimei. Tā kā šīs ziemas situācija neļauj sportot telpās, ļoti liela interese ir par slēpošanas inventāru. To izmanto ne tikai Grundzāles pamatskolas skolēni, bet arī pieaugušie pagasta iedzīvotāji. Viscītīgākie slēpotāji ir Smiltenes BJSS orientēšanās grupu un citu BJSS nodaļu audzēkņi no Grundzāles un tuvākajiem pagastiem. Kamēr nebija sniegs, individuālie treniņi notika ar jaunajām rollerslēpēm, izmantojot asfaltu  Līvānu māju apkārtnē.

Sadarbībā ar jaunsardzi ir notikušas vairākas slēpošanas nodarbības jaunsardzei. Viena no tām bija orientēšanās ar slēpēm, kur tika izmantotas arī projektā iegādātās orientēšanās planšetes (uzparikte, kur ieliek orientēšanās karti slēpojot, lai tā nebūtu jātur rokās), kontrolpunktu lukturi un elektroniskās atzīmēšanās stacijas un SI kartes, kā arī rezultātu nolasītājs.

Aktīvi slēpotāji ir Grundzāles pamatskolas absolventi. Īpašs prieks, ka pēc slēpēm, ciemojoties pie saviem vecākiem Grundzālē,  ierodas tie,  kas daudzus gadus nav redzēti un satikti. Slēpes ar prieku izmanto Grundzāles basketbolisti Mareks Nikolajevs un Normunds Pauliņš. Viņi pēdējo reizi bija slēpojuši  skolas laikā pirms  apmēram  20 gadiem. Visjaunākās slēpotājas ir Bormaņu (3 gadi) un Pauliņu ģimeņu atvases. Nora Pauliņa uz slēpēm kāpa 1,5 gadu vecumā.

Jāatzīmē arī aktīvās ģimenes, kas slēpo kopā ar savām atvasēm. Šajā laikā bērniem vislielākā motivācija sportot ir kopā ar saviem vecākiem. Šajā ziņā līderos noteikti ir Kalniņu ģimene, Abulu-Kļaviņu ģimene un Solovjovu ģimene.  Ārpus konkurences, protams, ir Stabiņu ģimene. 

Veidu, kā kopīgi paslēpot, izdomājušas ģimenes, kam bērni apmeklē bērnudārzu. Vecāki, braucot pēc sava lolojuma, atved arī savus skolniekus. Tad visi kopā ar mazo bērnudārza censoni slēpo Grundzāles pamatskolas apkārtnē iedzītajās slēpju sliedēs un vizinās no kalniņa pie pasta. Bērnudārza audzēkņiem ļoti patīk slēpot. Viņiem inventārs iegādāts jau iepriekš. Toties viņu audzinātājām un auklītēm tagad ir iespēja slēpot  kopā ar saviem audzēkņiem. Citēju bērnudārza audzinātāju Sandru Eimani, kas nākošajā dienā pēc slēpošanas teica: „Es sen nebiju tik labi gulējusi -vai es šodien atkal varēšu paslēpot?”

Pa mājsaimniecībām dodamies slēpot uz Smiltenes novada slēpošanas trasēm pie Tepera ezera aiz Kartingu trases un uz Būdaskalna trasi pie Jautrā oda. Šoziem līdzvērtīgs braucienam uz ārzemēm ir brauciens uz Alūksnes slēpošanas trasi Mežiniekos. Pa pāris reizēm ir slēpots Apē un trasē pie Rankas kartona fabrikas. Ziemas sākumā populārākā slēpošanas trase, kur devās grundzālieši, bija Alūksnes Mežinieku trase, tomēr, dienām paliekot garākām, kad vairs nav vajadzīgs mākslīgais apgaismojums, Būdaskalna trase ir guvusi lielāku atsaucību. Aumeisteru pusē Skudru ģimene ir izveidojusi pati savu slēpošanas trasi. Tā gan ir ar traktoru, nevis speciālo tehniku veidota, tomēr viņu meita Paula, kas mācās 2.klasē, tajā slēpo ar lielāko prieku.

Izvērtējot pieprasījumu – vislielākais tas ir pēc 40 un 46-47 izmēra slēpju  zābakiem.  Savukārt vislielākais darba apjoms ir slēpju smērēšana.

No 19. februāra līdz 5. martam notiks Latvijas skolu ziemas virtuālais festivāls. Lielākā daļa skolēnu šajā festivālā izmantos projektā iegādāto slēpošanas inventāru.

Projekta realizācija kļuva iespējama, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzekļus. Projekta kopējās izmaksas ir 17558.33 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienests finansēja 15802.49 EUR, 1000.00 EUR ir Smiltenes novada domes un 755.84 EUR biedrības Orientēšanās sporta klubs “Azimuts” līdzfinansējums.

 

Informāciju sagatavoja projekta vadītājs Māris Stabiņš

 

 

KalendārsSlider