2020. gada 25. febr.
A- A A+
Viegli lasīt

Paziņojums par būvniecības ieceres “Pašapkalpošanās automazgātavas jaunbūve” Kalēju ielā 8, Smiltenē publiskās apspriešanas noslēgšanos

Pamatojoties uz Smiltenes novada Būvvaldes (turpmāk – Būvvalde) 2018.gada 12.februāra lēmumu Nr. BIS-BV-5.2-2018-3 (12-11/18/19), būvniecības ierosinātājs SIA “CWP”, reģistrācija Nr.40103582122, juridiskā adrese: Mārupes novads, Jaunmārupe, Mazcenu aleja 17-15, LV-2166, tālr.26585793, nodeva publiskai apspriešanai būvniecības ieceri “Pašapkalpošanās automazgātavas jaunbūve” Kalēju ielā 8, Smiltenē, kadastra numurs 9415 008 0704.

Projektētājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Akmens Nami”, reģistrācijas Nr.43603055627, Būvkomersanta reģistrācijas Nr.11751, juridiskā adrese: Sudrabu Edžus iela 3-49, Jelgava, LV-3001, tālr.26323999, e-pasts: [email protected]

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 12.02.2018. līdz 12.03.2018.

Būvniecības ieceres prezentācija notika 22.02.2018. plkst.17:00 Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, 2.stāva zālē.

Publiskās apspriešanas informatīvie materiāli no 12.02.2018. līdz 12.03.2018. tika izvietoti:

  • Smiltenes novada domē, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads,
  • Smiltenes novada Būvvaldē, Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads,
  • interneta mājas lapā www.smiltene.lv un Smiltenes novada domes sociālajos kontos.

Atsauksmes un priekšlikumi bija iesniedzami līdz 12.03.2018.:
•    Smiltenes novada domē, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads,
•    Smiltenes novada Būvvaldē, Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads.

18.04.2018. akceptēta būvniecības iecere, izsniegta būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2018-1758 (12-15/18/16) ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem, kurus nepieciešams izpildīt, lai varētu uzsākt būvdarbus.

Ar pārskatu par būvniecības publiskās apspriešanas rezultātiem var iepazīties ŠEIT.

Ceļvedis
Slider