2020. gada 25. okt.
A- A A+
Viegli lasīt

Paziņojums par lokālplānojuma nodošanu publiskai apspriešanai

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 25.07.2018. lēmumu Nr.435, protokols Nr.10, 3.§, publiskai apspriešanai nodots lokālplānojums teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Šalkas” zemes vienība, nekustamā īpašuma “Gobas dārzs” zemes vienības daļa un nekustamā īpašuma “Ceļš Rāmava- Gobas” zemes vienības daļa.

Publiskās apspriešanas termiņš no 01.08.2018.līdz 31.08.2018.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 15.08.2018. plkst. 17:30 adresē “Šalkas”, Aumeisteri, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads.

Ar lokālplānojuma materiāliem var iepazīties Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv, Ģeoportālā www.geolatvija.lv, kā arī darba dienās no 8:00 – 12:00 un no 13:00- 17:00 Smiltenes novada domē, Attīstības plānošanas nodaļā, Dārza iela 3, Smiltene.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 31.08.2018. var iesniegt vai nosūtīt Smiltenes novada domei uz adresi Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., LV-4729 vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz e-pastu [email protected]

Sarmīte Daudziete
Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas
Teritorijas plānotāja

Slider