2020. gada 29. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Paziņojums par Smiltenes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 30.08.2017. lēmumu Nr.13., 14.§. “Par Smiltenes novada Teritorijas plānojuma 2018.-2030.gadam izstrādes uzsākšanu”, ir uzsākta Smiltenes novada teritorijas plānojuma izstrāde un apstiprināts Darba uzdevums.

Par Smiltenes novada teritorijas plānojuma izstrādes turpmākajiem sabiedriskās apspriešanas pasākumiem tiks paziņots atsevišķi.

Sīkāka informācija šeit.

Domes lēmums

Kalendārs

Ceļvedis
Slider