2020. gada 11. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Piešķir papildus finansējumu izglītības procesa nodrošināšanai

Trešdien, 29.novembrī, Smiltenes novada domes sēdē tika atbalstīts Bilskas pamatskolas direktores priekšlikums par internāta atvēršanu, kā arī Smiltenes novada pamatizglītības iestāžu vadītāju sanāksmes priekšlikums par pašvaldības finanšu līdzekļu palielinājumu mācību procesu nodrošināšanai Bilskas pamatskolai, Variņu pamatskolai un Launkalnes sākumskolai.

Sēdē tika atbalstīti abi priekšlikumi. Bilskas pamatskolā internātu ar 14 vietām plānots izveidot ar 2018.gada 1.septembri, pašvaldības budžetā paredzot finanšu līdzekļus 3424 EUR apmērā, lai iegādātu nepieciešamo inventāru (gultas, matračus, segas, gultas veļas komplektus, u.c.). Tāpat tika nolemts izveidot jaunas amata vienības “Internāta skolotājs” un „Bērnu aprūpētājs”. Internāta atvēršanas  mērķis ir piesaistīt vairāk skolēnus izglītības iestādei, kā arī samazināt autobusa uzturēšanas izmaksas.

Domes sēdē nolēma piešķirt papildus finansējumu (kopumā 9531 eiro) izglītības procesa nodrošināšanai Bilskas pamatskolai, Variņu pamatskolai un Launkalnes sākumskolai ar 2018. gada 1. janvāri. Finansējums paredzēts pedagogu atalgojumam, lai   izglītības iestādes varētu nodrošināt  skolēniem pagarinātās dienas grupas, kā arī papildus stundas, lai sagatavotu skolēnus valsts pārbaudes darbiem.

 

Informāciju sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Slider