2020. gada 21. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

PLASTECO projekts – atbalsts plastmasas atkritumu ierobežošanai Latvijā

Mūsdienās dzīve nav iedomājama bez plastmasas. Plastmasa tiek plaši izmantota iesaiņojamā materiāla ražošanā, rūpniecībā, lauksaimniecībā un citviet. Tās ražošanas apjomi nemitīgi aug, jo tas ir ļoti ērts un praktisks materiāls, taču plastmasas pārmērīga izmantošana veicina strauju atkritumu pieaugumu. Savukārt, plastmasai nonākot dabā, tā sadalās ārkārtīgi lēnu – pat vairākus simtus gadu ilgi. Latvijā vidējais radītais plastmasas apjoms ir 34 900 tonnas gadā un pārstrādāti tiek tikai 40% no plastmasas iepakojuma. Aptuveni 80% no visiem Eiropas jūru atkritumiem ir plastmasas atkritumi, pārsvarā vienreiz lietojamās preces.

Plaši izplatītais plastmasas piesārņojums prasa efektīvu Eiropas Savienības reģionu rīcību, lai risinātu pieaugošās vides un sabiedrības veselības problēmas. Plastmasas pārstrādes rādītāji un pieprasījums pēc pārstrādāto materiālu izmantošanas Eiropas Savienībā strauji pieaug, taču nepieciešams rast arvien jaunus risinājumus saistībā ar aprites ekonomiku, kuras pamatā ir mērķis plastmasas resursus izmantot pēc iespējas ilgāk, izvairoties no vienreiz lietojamām plastmasām, tā samazinot jaunu atkritumu rašanos un efektivizētu pārstrādes rādītājus.

Lai mazinātu kaitējumu videi, Eiropas Savienības (ES) institūcijas vienojušās par plastmasas pārstrādes mērķiem. Līdz 2029. gadam otrreizējai pārstrādei plānots savākt 90% plastmasas pudeļu. Bet līdz 2025. gadam ceturtā daļa PET pudeļu ražošanā izmantotā materiāla jāiegūst no pārstrādātas plastmasas. Savukārt no 2021. gada Eiropas Savienībā, tostarp Latvijā, būs aizliegta vienreizlietojamo plastmasas galda piederumu, salmiņu, vates kociņu tirdzniecība.

Latvijā 2019. gadā uzsākts INTERREG EUROPE Eiropas teritoriālās sadarbības programmas projekts PLASTECO “Atbalsts ES reģioniem plastmasas atkritumu mazināšanai un ierobežošanai” (PGI06169), kas apvieno 8 partnerus no 8 ES valstīm, tostarp biedrību “Baltijas krasti” no Latvijas. PLASTECO projekts ilgs četrus gadus, un tā mērķis ir veicināt ES plastmasas stratēģijas ieviešanu un uzlabot reģionālo vides politiku, kā arī stimulēt ekoinovācijas un zaļo izaugsmi, tā sasniedzot ilgtspējīgas attīstības mērķus vides aizsardzībā, resursu efektivitātes palielināšanā un ietekmes uz veselību mazināšanā.

PLASTECO projekts ļaus novērtēt pašreizējo situāciju, noteikt ilgtspējīgas izaugsmes iespējas un izstrādāt jaunus politikas plānošanas pasākumus plastmasas atkritumu samazināšanai, virzoties uz aprites ekonomikas ieviešanas principiem.

Plastmasas atkritumu mazināšanā Latvijā līdz šim jau notikušas vairākas iniciatīvas. Piemēram, 2019. gadā Latvijas Tirgotāju asociācija un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “Zaļā josta” nāca klajā ar akciju „Bez salmiņa”, kur daudzas kafejnīcas un restorāni nolēma piedāvāt dzērieniem plastmasas salmiņu tikai pēc pieprasījuma vai piedāvāt alternatīvus variantus, piemēram, metāla salmiņus un citus risinājumus. Akcijas iespaidā Latvijā atsevišķi uzņēmumi sāka ražot salmiņus no niedrēm.

Nākotnē ir nepieciešamība aktīvi rīkoties, turpinot aizsākto darbu plastmasas atkritumu mazināšanā. Samazinot plastmasas patēriņu, mazinās atkritumu daudzums, un līdz ar to apsaimniekošanas izdevumi. Noteiktus plastmasas atkritumu veidus nododot otrreizējai pārstrādei var veicināt aprites ekonomiku. Rezultātā tiek attīrīta vide, ietaupīti resursi, kā arī ievērojami ietaupītas finanses. Šodien Rietumeiropā tikai apmēram 22% no visiem plastmasas atkritumiem tiek pārstrādāti, pārējie nonāk atkritumu apglabāšanas vietās.

Latvijai, tāpat kā Eiropai, veicams apjomīgs darbs plastmasas atkritumu samazināšanas un sabiedrības izglītošanas virzienā un projekts PLASTECO ir nozīmīgs atbalsts šo mērķu sasniegšanā.

Publikāciju sagatavoja:

Rita Arāja,
biedrība “Baltijas krasti”

 

Projekts PLASTECO “Atbalsts ES reģioniem plastmasas atkritumu mazināšanai un ierobežošanai” (PGI06169) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Slider