2019. gada 16. dec.
Viegli lasīt

Projekta “Grundzāles estrādei piegulošās teritorijas labiekārtošana” ieguvums kultūrvides daudzveidības veicināšanai

Lai sakārtotu estrādes apkārtnes teritoriju, radot drošu, ērtu un funkcionālu vidi, kas ir  pielāgota arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tika veikta Grundzāles brīvdabas estrādes teritorijas labiekārtošana.

Projekta Nr.16-09-AL12-A019.2201-000009 „Grundzāles estrādei piegulošās teritorijas labiekārtošana”, kas īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rezultātā tika uzstādīti stacionāri skatītāju soli, iekārtota bērnu rotaļu zona, ugunskura vieta, uzstādītas šūpoles, velosipēdu turētājs un atkritumu urnas, kā arī uzbūvēta atbalsta siena gājēju celiņam un tualete, kas pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Projekta kopējās izmaksas ir 34922,16 euro, no tām ELFLA fonda publiskais finansējums 27000,00 euro un 7922,16 euro ir pašvaldības līdzfinansējums.

“Svētki Brīvības ielas 145. kilometrā”, kas notika 2018.gada jūnijā, bija pirmais vērienīgais kultūras pasākums estrādē pēc visu labiekārtošanas darbu pabeigšanas. Pagājušā gada vasarā norisinājās arī divas zaļumballes, tautisko deju kolektīvu vadītāju vasaras skola un meistarklases, kā arī Grundzāles pamatskolas mācību gada pirmās dienas svinīgais sarīkojums notika Grundzāles estrādē, kas nostiprināja pārliecību, ka teritorija iekārtota veiksmīgi un atbilst iecerei, lai uz pasākumiem var nākt visu paaudžu cilvēki, īpaši padomājot par vismazākajiem apmeklētājiem. Mazuļi laiku var pavadīt rotaļu un atpūtas zonā, netraucējot pasākumu apmeklētājus un māksliniekus, bet vecāki vienlaikus var viņus pieskatīt un vērot uz skatuves notiekošo.

Kopš estrādes būvniecības un tās atklāšanas pasākuma 2013. gada Smiltenes novada svētkos, tajā ir notikuši ap 30 dažādi kultūras pasākumi: 15 zaļumballes, Grundzāles VPDK “Rieda” 25.gadu jubilejas koncerts, Smiltenes Tautas teātra izrāde “Sievu kari ar Belcebulu”, Viktora Zemgala solokoncerts, vairāki Smiltenes novada 2.-4. klašu kopkora koncerti, Grundzāles amatierteātra “Cik jaudas!” izrāde “Mikumerdi”, vairāki Grundzāles amatierkolektīvu koncerti, Lieldienu un vasaras Saulgriežu pasākumi ģimenēm.

Arī šovasar estrādes grīdu dancotāji dimdinās zaļumballēs, Grundzāles VPDK “Rieda” izdejos savu 30.gadu jubilejas koncertu, jau tradicionāli savas dziesmas izdziedās Smiltenes novada 2.-4. klašu kopkoris, kā arī Grundzāles estrādē skanēs Smiltenes novada 10. gadu jubilejas koncerts “Vieta, kur dzied”.

Būtisks ieguvums ir arī labiekārtotā tualete, to izmanto ne tikai kultūras pasākumu apmeklētāji, bet arī ikviens iedzīvotājs, kurš brīvo laiku pavada Palsas krastā, estrādes teritorijā, dabas takā vai bērnu rotaļu laukumā.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Informāciju sagatavoja: Alda Zvejniece
Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāja

Slider