2020. gada 6. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Projekta ietvaros iegādāti 12 Vidzemes novada meiteņu un zēnu tautastērpu komplekti

Jaunā deju sezona Smiltenes BJIIC bērnu deju kolektīvam ,,Knēvelīši’’  rit pilnā sparā. Kolektīva skolas vecuma dejotāju grupas sāk gatavoties nākošajiem skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem. Šobrīd repertuāru svētkiem mācās trīs dejotāju grupas – 1.-2.kl., 3.-6.kl. un 5.-9.kl. dejotāji. 

Ar šo mācību gadu šīs kolektīva dejotāju grupas nomainīja nosaukumu. Jaunais kolektīva nosaukums – ,,DINDARI’’. Pagājušā sezonā, domājot par svētkiem, kolektīvs sadarbībā ar biedrību ,,KIS – Kultūrizglītība un sports” piedalījās izsludinātajā LEADER projektu konkursā ar projekta pieteikumu ,,Tautas tērpi bērnu deju kolektīvam Knēvelīši’’, kas ar 08.01.2018. LAD lēmumu Nr.09.6-11/18/30 tika apstiprināts.

Projekta ietvaros tika iegādāti 12 Vidzemes novada meiteņu un zēnu tautastērpu komplekti.

Projekta izmaksas ir 4056.00 EUR, no kuriem ELFLA finansējums ir 3650.40 EUR un ZS ,,Kalējiņi 1’’  līdzfinansējums 405.60 EUR apmērā.

Smiltenes BJIIC bērnu deju kolektīvu ,,Knēvelīši’’ un ,,Dindari”” vadītāja – Laura Reimane

Ceļvedis
Slider