2020. gada 23. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Publiskās apspriešanas rezultāti par liepiņu ciršanu Variņos

Smiltenes novada domes apstādījumu saglabāšanas komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu, izsludināja publisko apspriešanu no 2018.gada 31. maija līdz 2018.gada 14. jūnijam par koku ciršanas ieceri – 21 gab. liepām, kuras atrodas pašvaldības ceļa ar kadastra nr. 94900030358 nodalījuma joslā blakus Oktobra ielai 13 un Oktobra ielai 15 Variņos, Variņu pagastā, Smiltenes novadā.

Apstādījumu saglabāšanas komisija apkopoja publiskās apspriešanas sapulces viedokļus, kas notika 2018.gada 31.maijā Variņu tautas namā, un 11 respondentu iesniegtās publiskās aptaujas anketas, un secināja, ka 10 respondenti (91%) atbalsta koku ciršanas ieceri un 1 respondents (9%) atbalsta daļēji koku ciršanas ieceri, līdz ar to Smiltene novada domes sēdē, kas notika 2018.gada 26.jūnijā, tika iesniegts un apstiprināts lēmums par liepiņu nozāģēšanu.

Liepiņu nozāģēšanu un jauno kociņu iestādīšanu organizē Variņu pagasta pārvalde.

Smiltenes novada domes
Apstādījumu saglabāšanas komisija

 

Slider