2021. gada 2. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Saimniek, ja Tavs suns aizgājis brīvsolī, paziņo Pašvaldības policijai!

Ir novērots, ka iedzīvotāji nepaliek vienaldzīgi pamanot klaiņojošus suņus, bet, lai suns veiksmīgi nonāktu pie saimnieka, ir nepieciešams rīkoties atbildīgi un likumīgi. Sadarbojoties trīs iesaistītajām pusēm – saimniekam, policijai un iedzīvotājam, kurš klaiņojošo suni pamanījis, iespējams operatīvi klaiņojošo dzīvnieku nogādāt mājā. Pašvaldības policija šajā situācijā ir kā – informācijas turētājs.

 

Šī brīža sabiedriskās kārtības aktualitāte ir bez saimnieka klaiņojoši suņi, kas apdraud iedzīvotāju drošību un biedē uz ielām esošus bērnus un seniorus. Aicinām suņu saimniekus informēt Pašvaldības policiju, ja suns ir aizklīdis, sazināties ar Smiltenes novada Pašvaldības policiju ir iespējams pa tālruni 28659933.

Šī brīža tendence rāda, ka iedzīvotāji labprātāk publicē ziņojumus sociālajos tīklos, dalās ar informāciju savā starpā, kamēr policijas inspektoriem ir apgrūtināta iespēja noteikt suņa saimniekus, kas nav informējuši par dzīvnieka pazušanu. Mājdzīvnieks tiek nogādāts patversmē, kā rezultātā rodas ne tikai papildus izdevumi, bet arī apgrūtināta iespēja nokļūt pēc sava mīluļa.

 

Pozitīvi situācijas piemēri:

Saimnieks konstatē, ka suns ir aizmucis. Par radušos situāciju paziņo Pašvaldības policijai, nododot informāciju par suņa izskatu un agresivitāti. Paralēli saimnieks meklē suni paša spēkiem. Savukārt iedzīvotājs, kurš pamana klaiņojošo suni, arī ziņo Pašvaldības policijai, nododot informāciju par suņa atrašanās vietu, izskatu un agresivitāti. Šajā gadījumā policijai ir zināms iespējamais saimnieks un suns nonāk pie saimnieka ātri, bez liekiem sarežģījumiem.

Gadās arī, ka saimnieks par sava suņa pazušanu uzzin tikai vakarā, kad atgriežas mājās, tad arī paziņo policijai. Iespējams, ka Pašvaldības policijai jau ir informācija par suņa atrašanās vietu vai suns jau nogādāts patversmē.

Pašvaldības policijai ir iespēja nolasīt suņa čipu, bet sunim ir jābūt miermīlīgam un jāatļauj tas izdarīt. Tomēr, nolasot čipu, ne vienmēr var atrasts saimnieku, jo bieži gadās, ka suns ir čipots, bet vajadzīgā informācija par suni un saimnieku nav ievadīta reģistrā.

 

Atbildīgs saimnieks pie kakla siksnas var piestiprināt telefona numuru, lai nepieciešamības gadījumā ir iespējams sazvanīt suņa īpašnieku.

 

Atgādinām:

“Dzīvnieku aizsardzības likuma” 8.panta pirmā daļa nosaka, ka bez pajumtes un īpašnieka aprūpes vai uzraudzības palicis dzīvnieks (izņemot savvaļas dzīvnieku) uzskatāms par klaiņojošu dzīvnieku. Par klaiņojošu dzīvnieku nav uzskatāms sterilizēts kaķis, kas uzturas pilsētā vai lauku apdzīvotā vietā dzīvojamo māju tuvumā.

 

8.panta otrā daļa paredz, ka jebkura persona par klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku nekavējoties paziņo vietējās pašvaldības institūcijai – Smiltenes novadā, tas ir Pašvaldības policijai, zvanot pa tālruni 28659933 vai personīgi Smiltenē, Pils ielā 2a.

 

Ministru kabineta noteikumu Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 50. punkts paredz, ka, iegādājoties mājas (istabas) dzīvnieku, dzīvnieka īpašnieks vai turētājs uzņemas atbildību par mājas (istabas) dzīvnieka labturības un īpašo turēšanas prasību ievērošanu un veterinārmedicīniskās palīdzības nodrošināšanu, nepieļauj tā klaiņošanu, kā arī nodrošina dzīvnieka meklēšanu un apbedīšanu.

 

Atbildība ir paredzēta “Dzīvnieku aizsardzības likuma” 57. pantā, kas nosaka, ka par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz trīssimt piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit divām līdz piecsimt naudas soda vienībām. Savukārt 58. pants  paredz par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ar ko citam dzīvniekam nodarīts fizisks kaitējums vai cilvēkam nodarīts fizisks vai materiāls kaitējums, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz trīssimt septiņdesmit piecām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit divām līdz sešsimt naudas soda vienībām.

 

Pašvaldības policija vērtē katru suņa klaiņošanas gadījumu atsevišķi. Drošības dienestu mērķis nav sodīt īpašnieku, bet panākt, lai suns neklaiņo. Ja saimnieks ir atsaucīgs, ziņo policijai un risina situāciju policija var lemt par aizrādījuma izteikšanu.

 

Smiltenes novada Pašvaldības policija

 

 

 

 

 

Kalendārs

Informācija par COVID-19


Slider