2021. gada 21. janv.
A- A A+
Viegli lasīt

PII “Pīlādzītis” audzinātājas un bērni satiekas WhatsApp grupās, daloties ar paveikto uzdevumu fotogrāfijām un video materiāliem

Smiltenē šogad pavasaris nāk nesteidzoties – gan saulainas dienas, gan sniedziņu kā lielu pārsteigumu un prieku bērniem sniegdams. Arī mācību process šajā pavasarī Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis” norit neierasti, bērnudārzs ir neparasti kluss un tukšs, savukārt audzinātājas un bērni satiekas WhatsApp grupās, uzrunājot viens otru caur fotogrāfijām un video materiāliem.  Un laikam visiem nedaudz neierasti ir tas, ka audzinātājas, kas ikdienā no agra rīta līdz pat vakaram bija kopā ar bērniem, šajā pavasarī ir kļuvušas par atbalstītājām un iedrošinātājām, lai vecākiem piedāvātu daudzveidīgus materiālus mazo un lielo pīlādzēnu attīstībai. Lai būtu blakus ar padomu un laba vēlējumu.

Lai stāsta viņas pašas:

1.grupa “Taurenīši” (2-3 gadus veci bērni). Skolotājas domā, ka vislielākais ieguvums šajā neparastajā laikā  ir bērnam kopā pavadītie brīži ar svarīgākajiem cilvēkiem pasaulē – mammu un tēti, omi un opi. Tieši caur kopā būšanu un spēlēm šajā vecumā bērns vislabprātāk apgūt ciparus un tos burtiņus, kas sastopami gan viņa paša, gan viņa tuvāko cilvēku vārdos.

2.grupas “Cālīši” (1,5-2 gadus veci bērni) skolotājas atzīst, ka bērnu vecāki ir ļoti atsaucīgi un gatavi palīdzēt audzinātājām. Mācību uzdevumi tiek sarūpēti tādi, lai bērni kopā ar vecākiem var piedzīvot un izdzīvot vienu no pirmajiem pavasariem savā dzīvē un praktiski darboties.

3.grupas “Kaķēni” (2-3 gadus veci bērni) audzinātājas vecākiem piedāvājušas ne tikai mācību uzdevumus, bet arī idejas, kā pavadīt laiku kopā māsām un brāļiem, ko lietderīgu un interesantu sadarīt visai ģimenei. Audzinātām prieks, ka vecāki novērtēja šo iespēju, sakot “Paldies!”, savukārt audzinātājas novērtēja vecāku sirds siltumu, saņemot jautājumu: “Bet kā, audzinātāj, klājas Tev pašai?” Grupas skolotājas stāsta, ka piektdienās, nosūtot vecākiem ieteikumus darbam  ar bērniem mākamajai nedēļai, jau tās dienas vakarā puse uzdevumu bijuši paveikti. Uzdevumus labprāt pilda ne tikai “Kaķēnu” grupas bērni, bet arī viņu brāļi un māsas.

4.grupas “Mārītes” (5-6 gadus veci bērni) audzinātājām prieks, ka vecāki situāciju uztver mierīgi un saprotoši, labprāt padalās ar informāciju, ieliekot vecāku WhatsApp grupā kādu interesantu un noderīgu mājaslapas adresi. Savukārt audzinātājas piedāvā uzdevumus, kas rosina mācību procesu attālināti piedzīvot dabā, āra apstākļos.

5.grupas “Pelēni” (6-7 gadus veci bērni) audzinātājas priecājas: sirdi silda tas, ka Pelēnu grupiņas bērni darbojas KOPĀ ar vecākiem. Šis ir spilgts pierādījums tam, kā cilvēki spēj pielāgoties īpašiem apstākļiem, un galarezultāts, piemēram, uzdevumam par mācīšanos mērīt ar nosacītiem mēriem, rāda, cik radoši bērni spēj veikt uzdevumus, piepalīdzot visai ģimenei. Otra iezīme: bērni un viņu ģimenes aizraujas. Kādu laiku atpakaļ tika dots uzdevums izveidot gleznu, izmantojot tikai ārā uz zemes atrodamos materiālus, nebojājot dabu. Šis bija bērnu fantāziju un radošumu rosinošs uzdevums, ko bērni dažādās interpretācijās turpina darīt un audzinātāja saņem fotogrāfijas ar arvien jaunām gleznām vēl joprojām.

6.grupas “Vāverēni” (4-5 gadus veci bērni) audzinātājas atzīmēja vecāku un bērnu lielo atbildības sajūtu. Audzinātājas Inese un Agita no sirds priecājās par rezultātu. Vecāki labprāt sūta fotogrāfijas un video ar atgriezenisko saiti par paveikto un  “Paldies!” par uzdevumiem. Vecāki atzīmē, ka tieši bērni viņiem atgādina: “Vai audzinātājai aizsūtīji?” Bērni kopā ar vecākiem nostiprina zināšanas par burtiem, lasa pasakas, izspēlē tās un zīmē galvenos notikumus. Bet labā laikā, iepazīstot Cērtenes pilskalnu, no salasītajiem zariņiem veido zaru ģimenes tīšanas tehnikā.

7.grupa “Zaķēni” (6-7 gadus veci bērni), kas šoruden dosies uz skolu, turpina iepazīt Smilteni. Bērni mācās veidot stāstījumu. Tā kā 6-7 gadus veci bērni apguvuši prasmi lasīt un rakstīt, viņiem pa spēkam pašiem izveidot un pierakstīt stāstu par savu mīļāko vietu Smiltenē, kā arī iespēja savu stāstījumu papildināt ar zīmējumu. Grupas skolotājas atzīmē, ka bērni pilda ne tikai dotos uzdevumus, bet kopā ar vecākiem realizē arī savas radošās idejas, ar kurām labprāt dalās WhatsApp grupā un iedvesmo citus. Tā tapa dabas nospiedumi.

8.grupas “Ezēnu” (4-5 gadus veci bērni) bērni katrai nākamajai nedēļai saņem piecus lielos uzdevumus. Audzinātājas priecājas, ka VISI vecāki ir snieguši viņām atgriezenisko saiti, kā bērniem šajā laikā ir klājies. Un, jā, – arī “Ezēnu” grupas vecāki ir atsaucīgi un gatavi savstarpēji dalīties ar pieredzi, kā vēl nodarbināt bērnus šajā laikā!

9.grupas “Bitītes” (5-6 gadus veci bērni) skolotājas ir priecīgas par atsaucību no vecāku puses, jo tikai caur aktīvu sadarbību ar ģimeni viņas var palīdzēt bērniem izzināt, noskaidrot un darīt pašiem. Bērni  kopā ar vecākiem iepazīst Smilteni un tās apkārtni. Mācās rakstīt burtus un vārdus, izlikt tos no dažādiem dabas materiāliem, audzē sīpollokus un, protams, vienmēr gaidīs Lieldienas.

10.grupas “Rūķi” (3-4 gadus veci bērni) audzinātāju sirdi silda vecāku degsme un aizrautība, prieks par to, ka piedāvātās idejas viņi apaudzē ar savu radošumu un izdomu. Pēc video un fotogrāfijām var redzēt, ka Rūķi gan mācās, gan strādā, gan sporto, priecājas un atpūšas. Audzinātājas saprot, ka tas ir pārbaudījums arī vecākiem, bet atzīst, ka kopumā viņi tiek lieliski ar to galā. Audzinātās cenšas piedāvāt tādus uzdevumus, kas neprasa liekus izdevumus, piemēram, sāļās mīklas pagatavošana, pašu gatavotas un rotātas hantelītes no tukšām jogurta, “Piena spēka” pudelēm un smiltīm, varavīksnes veidošana no augļiem un dārzeņiem utt. Tieši esot kopā, var piedzīvot daudz interesantu lietu!

11.grupas “Lācēni”  (3-4 gadus veci bērni) audzinātājas saka lielu paldies vecākiem par atsaucību uz mūsu ieteikumiem bērniem apgūt dažādas prasmes. Mazie Lācēni tiek lieliski galā ar veicamajiem uzdevumiem, jo četrgadniekam jebkura darbība ir mācību process. Mācāmies skaitīt , apjaust sava vārdiņa burtus, vērot, kas notiek dabā, palīdzēt dažādos saimnieciskajos darbiņos, radoši izpausties. Lācēnu grupas skolotājas Mudīte un Inese visiem novēl priecāties par mazām lietām, jo skaistums bieži vien mīt tieši sīkumos!

12.grupa “Zilonēni” (5-6 gadus veci bērni) aktīvi dodas dabā, pavada laiku svaigā gaisā sportojot, vērojot, pētot, izzinot un eksperimentējot (arī makšķerējot, vakara pastaigā satiekot krupīti, iestādot kociņu). Daži vecāki atzīst, ka ģimenēs, kurās vecākie bērni mācās attālināti, ir izveidojusies pozitīva atmosfēra mācīšanās procesa laikā: kad vecākie bērni mācās, tas motivē arī mazākos vienlaicīgi pildīt savus uzdevumus, brāļu un māsu starpā veidojas draudzīga sadarbība. Zilonēni marta sākumā grupiņā izveidoja nelielu dārzniecību (sēja sēkliņas un rūpējās par jaunajiem dīgstiem, laistīja un vēroja). Šīs iepriekš iegūtās prasmes nu veiksmīgi Zilonēni pielieto savās mājās,- tā nu uz palodzēm un siltumnīcās aug pašu stādīti sīpoli, dārzā jau sasēti zirņi un burkāni.

13.grupas “Lapsēniem” (4-5 gadus veci bērni) viens no lielajiem uzdevumiem mājās bija apgūt un nostiprināt prasmes atpazīt un saklausīt savu, mammas un tēta, brāļu un māsu vārdu pirmos burtus. Tie bija jāmeklē tekstā, kā arī jāsaliek no mājās pieejamiem un pastaigas laikā atrastiem materiāliem. Tad nu tika saņemtas fotogrāfijas  ar burtiem no egļu čiekuriem, sūnām, malkas pagalēm, sniega pikām, pūpoliem, akmentiņiem, zariņiem, makaroniem, zīmuļiem, pogām, rotaļu auto, gliemežvākiem, kastaņiem… Bērni gaidīja pavasari, Lieldienas, kā arī stādīja sīpolu un vēroja lociņu augšanu, pēc tam varēja pacienāt ģimeni ar veselīgam maizītēm. Katra ģimene kopā ar bērnu gatavo ziedu Smiltenei dzimšanas dienā. Audzinātājas saka lielu paldies par vecāku atsaucību, sapratni un gatavību strādāt kopā, kā arī atbildības sajutu un radošumu, veicot uzdevumus!

14.grupa “Vardītes” (2-3, 3-4  gadus veci bērni) kopā ar vecākiem iepazīst  savu tuvāko apkārtni Smiltenē, izzina, kas tur atradās senos laikos. Otrs lielais uzdevums ir iepazīt savas ģimenes vēsturi, aplūkojot foto albūmus. Protams, netiek aizmirstas Lieldienas, pavasara pirmie ziedi un putni. Grupu skolotājas bērniem un viņu vecākiem piedāvā darbiņus, pie katra uzdevuma vecākiem dodot papildus informāciju, ko šis uzdevums bērnam māca, ko bērns caur to apgūst, nostiprina, attīsta. Šajā vecumposmā ļoti svarīgi attīstīt visas piecas maņas un pirkstu sīko muskulatūru. Saklausīt, saredzēt, sataustīt, nogaršot, pasmaržot.

 

Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” administrācija

Kalendārs

Informācija par COVID-19


Slider