2020. gada 6. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Sāk vākt parakstus, lai mācības notiktu tikai latviešu valodā

Platformā ManaBalss.lv sāk vākt parakstus iniciatīva “Par bilingvālās izglītības izskaušanu valsts un pašvaldību izglītības iestādēs.” Tās autors Kārlis Martinsons uzskata, ka bilingvālā izglītības sistēma veicina sabiedrības šķelšanos un komunikācijas problēmas Latvijas valstī.

Iniciatīvā teikts, ka nevienai valstij nebūtu jāuztur no valsts budžeta izglītības iestādes, kurās mācības un komunikācija notiek citā, nevis tās konstitūcijā (Latvijas gadījumā – Satversmē) noteiktajā valsts valodā. Vajadzētu ar likumu noteikt samērīgu pārejas laiku, kurā visās Latvijas valsts un pašvaldību izglītības iestādēs (pirmsskolās, sākumskolās, pamatskolās un vidusskolās) kā vienīgo mācību valodu (atskaitot svešvalodu nodarbības) noteikt latviešu valodu, īpašu izņēmumu un statusu piešķirot latgaļu valodai. Šis likums neattiektos uz privātajiem bērnudārziem, kā arī privātskolām.

Autors iesniedzis iniciatīvu, jo vēlas uzlabot izglītības sistēmu Latvijā. “Ja bērns apgūst komunikāciju mazākumtautību valodā, tad jau bērnībā viņš tiek nolemts vai nu savu dzīvi dzīvot atšķelti no pārējās tautas, vai arī pastāvīgi sadzīvot ar mākslīgi izveidoto valodas barjeru. Ne velti šobrīd ir dzirdami saukļi no mazākumtautību skolu aizstāvjiem, ka bērniem vidusskolā mācīties specializētos priekšmetus latviešu valodā ir grūti. Un kāpēc lai tā nebūtu, ja reiz bērnībā ir izdarīts viss, lai bērns uzsākot savas dzīves gaitas tiktu audzināts vidē, kurā latviešu valoda tīšuprāt tiek atstāta novārtā?” vaicā K.Martinsons.

Kā īpašu izņēmumu savā iniciatīvā viņš min latgaļu valodu. “Latgaļu valoda ir unikāla, un, lai
nodrošinātu to, ka šī valoda turpina savu pastāvēšanu, ir jānodrošina iespēja latgaļu bērniem savu valodu apgūt arī skolā”, tā par iniciatīvu skaidro autors.

 

Ceļvedis
Slider