2019. gada 16. jūl.
LV Latviešu
Viegli lasīt

SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” aicina darbā SAIMNIECĪBAS DAĻAS vadītāju

SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”

Vienotais reģ. Nr. LV40003189328

SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” izsludina konkursu uz vakanto

SAIMNIECĪBAS DAĻAS vadītāja (-AS) amatu

Galvenie amata pienākumi:

 • Plānot, organizēt un vadīt Saimniecības daļas darbu;
 • Koordinēt Saimniecības daļas darbību un sadarbību ar citām Slimnīcas struktūrvienībām;
 • Nodrošināt Slimnīcas darbinieku informēšanu un instruktāžu darba aizsardzības jomā, un darba vides iekšējo uzraudzību;
 • Saimnieciski pārvaldīt un uzturēt kārtībā Slimnīcas ēkas un teritoriju;
 • Organizēt Slimnīcas ēku tehniskā stāvokļa pārbaudes, veikt apsekošanu un organizēt konstatēto problēmu novēršanu;
 • Kontrolēt Slimnīcas ēku sanitāro stāvokli, ēku inženiertehnisko tīklu (elektroapgāde, siltumapgāde, ūdens apgāde, kanalizācija, ventilācija) nepārtrauktu darbību;
 • Uzraudzīt Slimnīcas drošības sistēmas nepārtrauktu darbību;
 • Kontrolēt materiālo resursu racionālu un ekonomisku izmantošanu Slimnīcā;
 • Organizēt un kontrolēt Slimnīcas dienesta automobiļu izmantošanu un uzturēšanu;
 • Organizēt Slimnīcas inventāra un mantas pārbaudes un konstatēto problēmu novēršanu;
 • Veikt tehnisko iekārtu apkalpes uzraudzību;
 • Plānot, organizēt un uzraudzīt nepieciešamos remontdarbus un būvdarbus;
 • Savas kompetences ietvaros veikt materiālo vērtību uzskaiti un saglabāšanu.

Prasības pretendentiem:

 • Vēlama augstākā izglītība;
 • Divu gada pieredze saimniecisko darbu vadībā;
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • Pieredze saimniecisko dokumentu pārvaldībā;
 • Augsta precizitāte, atbildības sajūta, komunikācijas prasmes un analītiskas spējas;
 • Spēja prezentēt un aizstāvēt viedokli, patstāvīgi pieņemt lēmumus, kā arī spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
 • prasme veikt vairākus pienākumus vienlaicīgi, plānot darba laiku veicamo uzdevumu izpildei, strādāt saspringtās situācijās un ierobežotā laikā;
 • Izcilas prasmes strādāt ar standarta biroja programmatūru (Microsoft Office).

Piedāvājam:

 • Normālu darba laiku (40 stundas nedēļā);
 • Stabilu atalgojumu EUR 1100, – (pirms nodokļu nomaksas);
 • Mūsdienīgu darba vidi un atbilstošus darba apstākļus.

Dzīves gājumu (CV), motivācijas vēstuli un izglītības dokumentu kopiju lūdzam iesniegt SIA ”Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” Dakteru ielā 14, Smiltenē, Smiltenes novadā, 14.kabinetā (Administrācija) slēgtā aploksnē ar norādi SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” Saimniecības daļas vadītāja amata konkursam” personīgi, pa pastu vai pa e-pastu info@smiltenesslimnica.lv līdz 2019.gada 28.jūlijam.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – VDAR) 13.pantu, SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” informē, ka:

 1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 2. Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”, kontaktinformācija: Dakteru iela 14, Smiltene, LV-4729.

Papildu VDAR 13.pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi: info@smiltenesslimnica.lv.

Slider
Pieteikties jaunumu saņemšanai ē-pastā