2020. gada 4. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

SIA “Sarkanā krusta Smiltenes slimnīca” noslēdza sadarbības līgumu ar SIA “Vidzemes slimnīcu”

Trešdien, 24.janvārī, Smiltenes novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Sarkanā krusta Smiltenes slimnīca” noslēdza  sadarbības līgumu ar SIA “Vidzemes slimnīcu”, lai novada iedzīvotājiem nodrošinātu vienotu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un plānošanu, pieejamu,  savlaicīgu un kvalitatīvu medicīnisko palīdzību. Vidzemes slimnīca šādus sadarbības līgumus ir noslēgusi ar lielākajām Vidzemes reģiona ārstniecības iestādēm.

Līgums paredz īstenot vienotu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas plānošanu un sniegšanu, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti sadarbības teritorijā, īstenot sadarbību ārstniecības personāla un infrastruktūras plānošanā un izmantošanā, tā lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību pietuvināti pacientu dzīves vietai, plānot līdzsvarotu pacientu plūsmu starp Smiltenes slimnīcu un Vidzemes slimnīcu, atbilstoši noteiktajam līmenim, īstenot iedzīvotāju informēšanu par pakalpojumu pieejamību sadarbības teritorijā un veicināt personālresursu optimālu izmantošanu Smiltenes slimnīcā un Vidzemes slimnīcā. Tāpat līgums paredz izmantot iespēju kopīgi attīstīt veselības aprūpes infrastruktūru iesaistoties atbalstāmo finansēto struktūrfondu programmās.

Parakstītais līgums ir rakstisks apliecinājumi tam, ka Vidzemes reģiona ārstniecības iestādes domā par  savstarpējās sadarbības uzlabošanu un pilnveidošanu ar mērķi pietuvināt veselības aprūpes pakalpojumus un to pieejamību  iedzīvotājiem viņu dzīves vietai.  Līgumi papildus veicinās vairāku ar veselības aprūpi saistītu jautājumu efektīvāku risināšanu, tai skaitā, personālresursu un medicīnas tehnoloģiju optimālāku  izmantošanu.

Marita Mūze,
Smiltenes novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Ceļvedis
Slider