2021. gada 6. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Skaidrojums par “Siera namiņu”

Atsaucoties uz iedzīvotāju sašutumu par kultūrvēsturisku objektu atstāšanu novārtā, skaidrojam:
2017.gada nogalē Smiltenes novada pašvaldība no Izglītības un zinātnes ministrijas pārņēma īpašumu “Pilsdrupas”, jo no pašvaldības puses saredzēja lielākas iespējas un arī nepieciešamību saglabāt vēsturiskos kultūras mantojuma objektus. Īpašums ietver vairākus kultūras pieminekļus un kultūrvēsturiski nozīmīgas ēkas, tajā skaitā Siera namiņu, kas pārņemšanas brīdī jau bija sliktā stāvoklī, tāpat kā pārējās īpašuma ēkas.
Kopš pārņemšanas brīža Smiltenes novada pašvaldība ir veikusi visa īpašuma inventarizāciju, tehnisko apsekošanu, kā arī teritorijā ir notikuši sakopšanas darbi- izzāģēti bīstamie koki, nocirsti krūmi, mazie šķūnīši nojaukti, nopļauta zāle pieguļošajā teritorijā, kā arī šobrīd ir uzsāktas sarunas ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi, lai rastu risinājumus, kā līdz brīdim, kad tiks atrasts finansējums restaurācijas darbiem, varam no savas puses nodrošināt objekta saglabāšanu, nebojājot tā arhitektonisko konstrukciju.
Darām zināmu, ka papildus tiek strādāts un gatavota dokumentācija, lai 2021.gada februārī varētu iesniegt projekta pieteikumu par Siera namiņu Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmā un ļoti ceram, ka Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde atbalstīs projektu, lai varētu sakārtot un pilnveidot šo nozīmīgo Smiltenes novada objektu.
Informāciju sagatavoja,
Linda Beitika
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kalendārs

Informācija par COVID-19


Slider