2020. gada 9. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenē reģistrēta Sociālo pakalpojumu aģentūras struktūrvienība – Vidzemes reģiona ģimeņu atbalsta centrs “Smiltene”.

Smiltenē  reģistrēta Sociālo pakalpojumu aģentūras struktūrvienība – Vidzemes reģiona ģimeņu atbalsta  centrs “Smiltene”. Līdz ar jaunās struktūrvienības darbību, paplašinās pakalpojumu klāsts Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centrā, kur audžuģimenes, viesģimenes, aizbildņi un adoptētāji varēs saņemt psiholoģisku atbalstu un praktisku palīdzību.

Smiltenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Aurika Zīvere ir  gandarīta, ka šāds centrs ir reģistrēts tieši Smiltenes novadā,  arī Smiltenes novada audžuģimenes atzīst, ka Smiltene ir ļoti piemērota vieta pakalpojumu saņemšanai,  šādu viedokli paudušas arī apkārtējo novadu audžuģimenes.

Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs veiks LR Labklājības ministrijas deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu – nodrošināt valsts atbalstu ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniegšanā, veicinot bez vecāku gādības palikušu bērnu labklājību, drošību, patstāvību, kā arī audžuģimeņu, jo īpaši specializēto audžuģimeņu, adoptētāju, aizbildņu, viesģimeņu skaita pieaugumu Smiltenes un kaimiņu novados.

Atbalsta centra uzdevums būs piesaistīs jaunas audžuģimenes, nodrošināt to apmācību, sniegt bāriņtiesā psihologa atzinumus, nodrošināt psihologa, jurista, sociālā darbinieka un citu piesaistīto speciālistu atbalstu, izstrādāt un īstenot audžuģimenes atbalsta un tajā ievietotā bērna individuālās attīstības plānu, nodrošināt psihosociālo atbalstu audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm, tai skaitā ģimenē ievietotajam bērnam, organizēt audžuģimenē ievietotu bērnu saskarsmi ar savu bioloģisko ģimeni, nodrošināt sadarbību ar bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem, atbalsta centriem un citām iestādēm, kā arī pamatojoties uz noslēgtajām vienošanām ar audžuģimenēm izmaksāt atlīdzības par specializētās audžuģimenes pienākumu pildīšanu un vienreizēju kompensāciju izmaksu par mājokļa iekārtošanu.

Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs atradīsies Galdnieku ielā 10, Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra telpās un tā darba laiks būs katru darba dienu no pulksten 9:00 līdz 17:00. Atbalsta centrā pastāvīgi tiks nodarbināti 4 speciālisti, kā arī vajadzības gadījumā tiks piesaistīti citi speciālisti, kas palīdzēs ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem integrēties ģimenē un uzlabot garīgās vai fiziskas veselības stāvokli. Finansējums ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra darbībai paredzēts no valsts budžeta līdzekļiem.

Šā gada 17. decembrī plkst. 14.00 notiks  svinīga Vidzemes reģiona ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra “Smiltene” atklāšana. Tāpat ikviens interesents no 17.decembra līdz 16.janvārim  ir aicināts apmeklēt Smiltenes pilsētas Kultūras centrā, Gaujas ielā 1, fotomākslinieka Valtera Poļakova fotogrāfiju izstādi “Izaugt ģimenē”. 30 lielformāta darbos tverti mirkļi audžuģimeņu un aizbildņu dzīves dažādībā un pieredzē, bērnu smieklos un skumīgākos brīžos. Vairāk par fotoizstādi šeit.

2018.gada 1.jūlijā spēkā stājās grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kā arī Audžuģimenes noteikumi un Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi, kuri paredz, ka Latvijā sāk darboties speciālās audžuģimenes un Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri. Šobrīd LR Labklājības ministrija ir reģistrējusi 13 atbalsta centrus. Labklājības ministrijas mājas lapā ir pieejama centru interaktīvā karte, skatīt zemāk.

Sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ceļvedis
Slider