2020. gada 1. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenē uzsāk sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību

Smiltenes novada dome, saskaņā ar 2016.gada 24.martā noslēgto sadarbības līgumu par projektu “Vidzeme iekļauj” un Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.-2020. gadam, uzsāk sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumu izveidošanu Smiltenes novadā.

Laika posmā no 2015. līdz 2022. gadam Latvijā tiek īstenots deinstitucionalizācijas  (turpmāk –DI) projekts. Tā mērķis ir veicināt sabiedrības locekļu ar ierobežotām iespējām tiesību aizsardzību, pašnoteikšanās veicināšanu un pilnvērtīgas dzīves sabiedrībā nodrošināšanu. DI ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu līdz 2020. gadam ir plānots:

  • padarīt pieejamus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm,
  • padarīt pieejamus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem,
  • samazināt valsts sociālās aprūpes centros dzīvojošo personu skaitu un samazināt jaunu personu nokļūšanu tajos.

DI tiek īstenota visos Latvijas reģionos, iesaistot kopskaitā 115 pašvaldības, kuru pārrauga LR Labklājības ministrija, taču projektus administrē Latvijas plānošanas reģionu administrācijas. Vidzemes plānošanas reģionā DI aktivitātes tiek īstenotas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros.

Smiltenes novada dome,  projekta “Vidzeme iekļauj” un deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam ietvaros, plāno veidot sekojošus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumu izveidošanu Smiltenes novadā:

  1. izveidot Smiltenē, Galdnieku ielā 10, ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu (8 vietas);
  2. izveidot Smiltenē, Galdnieku ielā 10, jauniešu mājas pakalpojumu ( 8 vietas);
  3. izveidot Smiltenē, Dakteru ielā 14 A, dienas aprūpes centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (10 vietas);
  4. izveidot Smiltenē, Dakteru ielā 14 A, Sociālās rehabilitācijas centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem (10 vietas);
  5. izveidot Smiltenē, Dakteru ielā 14 B, grupu dzīvokļa pakalpojumu ( 16 vietas);
  6. izveidot Smiltenē, Dakteru ielā 14 A, dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem (34 vietas);
  7. izveidot Smiltenē, Dakteru ielā 14 A, specializēto darbnīcu personām ar garīga rakstura traucējumiem (24.vietas).

Smiltenes novada dome ir uzsākusi pirmās divas no iepriekš minētajām aktivitātēm. 2018.gada 12. novembrī noslēdzās Smiltenes novada domes iepirkums “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Jauniešu mājas un ģimeniskai videi pietuvinātas mājas būvniecība””, kurš tika izsludināts trīs reizes. Piedāvājumus noteiktajā iesniegšanas termiņā iesniedza 3 pretendenti.  Šobrīd notiek piedāvājumu vērtēšana.

Izdudinātais iepirkums paredz būvprojekta izstrādi – projektēt divas analogas vienstāvīgas ģimenes mājas, kas savietotas ar tehnoloģisko iekārtu un personāla telpām. Projektējamās mājas ir ēkas, kas paredzētas bērniem ar kustību traucējumiem, audžuvecākiem un apkalpojošajam personālam,  kur visām telpām jānodrošina vides pieejamība. Pie ēku būvniecības jāparedz labiekārtots iekšpagalms, sakārtojot esošo zemesgabalu. Māju būvniecība plānota uz pašvaldības īpašumā esošā zemes gabala Smiltenē, Galdnieku ielā 10, ar kopējo teritoriju 0.5498 ha platībā, kas teritorijas plānojumā paredzēta kā mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija. Projektēšanas ilgums 140 dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Kopējais pieejamais finansējums sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumu izveidošanai Smiltenes novadā ir 1,107,290 EUR, no kuriem 941,197 ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums, 166,093 EUR Smiltenes novada domes līdzfinansējums.

Sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kalendārs

Ceļvedis
Slider