2020. gada 12. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novadā 2017.gads bijis notikumiem piesātināts un projektiem bagāts gads

2017.gads ir bijis dažādiem notikumiem piesātināts un projektiem bagāts gads. 3. jūnija Smiltenes novada domes vēlēšanu rezultāti ienesa jaunas izmaiņas deputātu sastāvā – darbu uzsāka astoņi jauni deputāti. Visās pašvaldības pārziņā esošajās jomās ir realizēti dažādi projekti, kuri ir veicinājuši gan novada infrastruktūras, izglītības, kultūras un sporta attīstību, gan uzlabojuši novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Šogad veiksmes darbu ir ļoti daudz – katrā pagastā un pilsētā ir turpināti un īstenoti  pērn iesāktie darbi, uzsākti jauni projekti.  Šobrīd aktuāli mums ir aptuveni 54 projekti – tas ir lielākais vienlaicīgi realizējamo projektu apjoms novada vēsturē. Mums ir būtiski izdevies palielināt pašvaldības budžeta izdevumus infrastruktūras projektiem, kas uzlabos apstākļus Smiltenes novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem, jo stabilas un maksimāli daudz darba vietas mūsu novadā ir pirmais solis uz iedzīvotāju skaita krituma apturēšanu. Par vislielākajiem veiksmes darbiem viennozīmīgi var minēt autoceļa Jaunpriedaines – Spicieri rekonstrukciju, kura mērķis bija uzlabot uzņēmējdarbības vidi vietējiem uzņēmējiem, atjaunota kartinga trase, kas dod iespēju uzņemt nacionāla vai pat starptautiska mēroga sacensības, rekonstruēts Dārza ielas tilts pār Abuls upi un izbūvēts gājēju un velosipēdistu ceļš no Smiltenes līdz Silvai, turpinās darbi Vecā parka rekonstrukcijai, uzsākta Smiltenes stadiona servisa ēkas un skatītāju tribīņu būvniecība, uzsākta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smiltenē, Daugavas ielas 7A pārbūve, lai risinātu dzīvojamā fonda problēmu novadā, uzsākta Smiltenes pilsētas centra projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā” būvprojektu izstrāde, parakstīts līgums par projekta “Ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē, 3. kārta” īstenošanu, kurš  paredz veikt kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūvi 17 Smiltenes ielās, nozīmīgs un gaidīts notikums bija Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) jaunizbūvētā Smiltenes posteņa depo atklāšana. Noslēgušies iepirkumi 12 lauku ceļu rekonstrukcijām, kuru būvniecību varēsim uzsākt 2018.gadā.

Uzsākts nozīmīgs projekts “Smiltenes vidusskolas mācību vides uzlabošana”, lai pielāgotu skolas ēkas jaunajam mācību saturam, nodrošinātu mūsdienīgu sporta infrastruktūru un izbūvētu jaunu dienesta viesnīcu. Šobrīd norit darbs pie būvprojekta izstrādes. Turpinās darbs pie izglītības attīstības plāna izstrādes Smiltenes novadam un meklējam risinājumus, kā stiprināt ikvienu mūsu izglītības iestādi novadā. Pašvaldība turpina ar stipendijām atbalstīt novada talantīgos jauniešus, pirmo reizi tika rīkots grantu konkurss novada jaunajiem uzņēmējiem,  notikuši nozīmīgi sporta un kultūras pasākumi, kā piemēram – Abula upē  tika atdzīvinātas laivošanas tradīcijas un pirmo reizi notika Baltijas mēroga sacensības airēšanas slalomā, pirmo reizi Smiltenē notika Latvijas Jaunatnes olimpiādes sacensības 4 sporta veidos – BMX riteņbraukšanā, svarcelšanā,  pludmales un klasiskajā volejbolā. Turpinās darbs pie sociālo jautājumu risināšanas un atbalsta sniegšanas novada iedzīvotajiem, esam uzsākuši Sociālā dienesta pārstrukturizāciju ar mērķi specializēt sociālos darbiniekus konkrētām mērķa grupām, lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti. Esam būtiskas izmaiņas izdarījuši pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Sarkanā krusta Smiltenes slimnīcas” valdē, izvirzot konkrētus sasniedzamos mērķus. Šie un vēl daudzi citi veiksmes stāsti ir tie, kas ceļā uz Latvijas simtgadi ļauj Smiltenes novadam augt un attīstīties.

Ar veiksmēm, protams, varam lepoties, bet neveiksmes dod iespēju mācīties no kļūdām un rīkoties, lai tādas netiktu pieļautas turpmāk. Nekļūdās tas, kas neko nedara! Šogad esam gājuši ar lieliem soļiem uz priekšu, lai īstenotu nospraustos mērķus, taču ne vienmēr visi ir bijuši apmierināti ar pašvaldības izvēlēto darbu procesu un komunikāciju (piemēram, Smiltenes vidusskolas Bērnu rotaļu un sporta laukuma izbūve, kur tikām nesaprasti ar darbu secību un elektrības gaisvadu līnijas pārcelšanu, nesenais gadījums ar neveiksmīgi izvēlēto videoklipu lika secināt, ka daudz nopietnāk ir jāplāno kompetenču celšanas pasākumi). Mūsu novada iedzīvotāji un uzņēmēji ir ļoti prasīgi, kas nozīmē, ka pašvaldībai ir daudz vairāk jāskaidro un aktīvāk jāiesaista procesos, un tas ir ļoti labi.

Gada nogalē vēlos pateikties Smiltenes novada iedzīvotājiem par uzticēšanos, uzņēmējiem par sadarbību un ikvienam godprātīgam sava darba darītājam, kurš Smiltenes novada labā ir paveicis gan lielus, ievērojamus, gan mazus, nozīmīgus darbus. Novēlu mums visiem  būt tikpat darbīgiem, aktīviem, gudriem un kopā veidot un attīstīt Smiltenes novadu – vietu, kur dzīvot, mācīties, strādāt un radīt jaunas idejas. Tikai visi kopā mēs varam veidot dzīvi labāku! Novēlu ikvienam no Jums stipru veselību, mīlestību un patriotisku, skaistu mūsu Valsts simtgades gadu!

Gints Kukainis,
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs

Ceļvedis
Slider