2020. gada 6. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novadā darbojas Valsts valodas centra sabiedriskā palīdze

Valsts valodas centrā kopš 2015. gada darbojas sabiedrisko palīgu institūts. Tas izveidots, lai palīdzētu ikvienam sabiedrības loceklim gadījumos, kad rodas šaubas par latviešu valodas pareizu lietojumu, kā arī lai sniegtu atbalstu Valsts valodas centram.

Šobrīd centrā darbojas 30 sabiedriskie palīgi, kas ikdienā līdztekus pamatdarbam labprāt konsultē par valsts valodas lietojumu publiskajā informācijā, preču marķējumā un lietošanas instrukcijās. Sabiedriskie palīgi izvērtē minētās informācijas atbilstību latviešu literārās valodas normām un iesaka, kā novērst konstatētās neatbilstības.

Margita Krišjāne ir sabiedriskā palīdze kopš 2017. gada jūnija. Viņas pārraudzībā ir Smiltene un Smiltenes novads. Smiltenes nacionālajā sastāvā ietilpst apmēram 94 % latviešu, taču arī šeit ir jāpievērš uzmanība pilsētas un novada informatīvās telpas uzlabošanai. Jāatzīst, ka nepareizības bieži izraisa nevis nezināšana, bet vienkārša nevērība un slinkums.

Margita ikvienu interesentu konsultē par vārdu pareizrakstību. Piemēram, uzņēmēji, neatkarīgi no Latvijas reģiona, nereti kļūdās, rakstot vārdu “automazgātava”. Lai šādas kļūdas neatkārtotos un uzņēmējiem nevajadzētu ieguldīt papildu līdzekļus, mainot izkārtnes, Margita tikās ar Smiltenes novada pašvaldības Būvvaldes atbildīgajām personām un skaidroja Valsts valodas likuma prasības. Kādā paziņojumā Margita pamanīja šādu kļūdu: “pret odu līdzeklis”; tā pēc sarunas ar pārdevēju tika izlabota.

Jāizceļ tas, ka Margitai ir svarīgi, lai mēs ikdienā lietotu latviešu valodas vārdus, nevis aizguvumus no svešvalodām. Proti, pēc pārrunām ar kāda veikala vadītāju vārds “trimings” aizstāts ar vārdiem “cūkgaļas atgriezumi””.

Lai nostiprinātu latviešu valodas ietekmi sabiedrībā, Margita ir sagatavojusi rakstus “Davaj sērga” un “Prieka mirkļi ceļā uz Latvijas simtgadi”, kas publicēti laikrakstā “Ziemeļlatvija”. Tāpat, lai nodrošinātu latviešu tautas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu tapusi publikācija “Pierakstīsim mutvārdu dzīvesstāstus” laikrakstā “Latvijas avīze”.

Margita pamana nepieciešamību pēc labojumiem arī vietās, kur citi neiedomājas paskatīties, piemēram, viņa ievēroja, ka uzraksts uz elektrības sadales skapja bija tikai svešvalodā: “Pod naprjažeņijem. Opasno dļa žizņi”. Pateicoties Margitas ieteikumiem, ēkas īpašnieki to aizstāja ar atbilstošām norādēm. Cik gadus šis uzraksts bija atradies publiski pieejamā vietā, un neviens tam nebija pievērsis uzmanību?

Ieraugot vismazākās valodas nepilnības, Margita cenšas tās novērst. It kā sīkums, bet latviešu valodas kultūrvide kļūst sakoptāka.

Margita arī aktīvi iesaistās diskusijās par latviešu valodas jautājumiem. Viņu satrauc jautājums par to, kāds būs nākamais solis pret tiem, kas ignorē Latvijas, kurā paši izvēlējušies dzīvot, valsts valodu?

Margita uzsver, ka Valsts valodas centra sabiedriskie palīgi nevienu nesoda, bet tikai aizrāda un iesaka. Sabiedrisko palīgu institūta mērķis ir sniegt iespēju Latvijas iedzīvotājiem saņemt plašāku informāciju un individuālas konsultācijas par valsts valodas likuma nozīmi un tā ievērošanu. Sabiedriskā palīga misija ir brīvprātīgais darbs. Valsts – tie esam mēs paši. Cik atbildīgs būs katrs pilsonis, tik atbildīga un uz sadarbību vērsta būs mūsu valsts.

Sazināties ar Margitu Krišjāni var, rakstot e-pastu uz [email protected].

Valsts valodas centra informācija

Ceļvedis
Slider