2020. gada 10. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada dome izsludina projektu līdzfinansēšanas konkursa 2.kārtu

Smiltene novada dome izsludina 2018.gada projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā 2.kārtu.

Projekta konkursa mērķis ir ar līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošas projektu idejas izglītības, kultūras, sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas jomās.

Projektu līdzfinansēšanas konkursā var piedalīties tikai nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi).

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir līdz 30% no projekta atbilstošo izmaksu kopējās budžeta summas, ar nosacījumu, ka piešķirtais līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz EUR 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro). Kopējais pieejamais finansējums 1769,13 EUR (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit deviņi euro, 13 centi).

Projektu pieteikumi jāiesniedz atbilstoši konkursa nolikumā noteiktām prasībām (jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa un projekta vadītāja CV). Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un cita informācija pieejama Smiltenes novada mājas lapā http://www.smiltene.lv/Projektu_konkursa_nolikums_veidlapas. Papildus informācija Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļā pa tālr. 64707866, vai sūtot jautājumus uz e-pastu [email protected]

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2018.gada 12.oktobrim plkst. 16.00, Smiltenes novada domes klientu apkalpošanas centrā (adrese: Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729) personīgi vai pa pastu (pasta zīmogs 12.oktobris).

Slider