2020. gada 2. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Līdz 30.aprīlim nevalstiskās organizācijas aicinātas pieteikties līdzfinansēšanas konkursā.

Smiltenes novada dome atgādina par iespēju pieteikties projektu līdzfinansēšanas konkursam. Nevalstiskās organizācijas – nodibinājumi un biedrības līdz 30.aprīlim aicinātas iesniegt pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošas projektu idejas: izglītības, kultūras, sporta, sociālo jautājumu, jauniešu iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas jomās. 

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir līdz 50% no projekta atbilstošo izmaksu kopējās budžeta summas, ar nosacījumu, ka piešķirtais līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz 1000,00 EUR. Kopējais pieejamais finansējums 6000,00 EUR.

Projektu pieteikumi jāiesniedz atbilstoši konkursa nolikumā noteiktām prasībām (jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa un projekta vadītāja CV). Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un cita informācija pieejama Smiltenes novada mājas lapā https://smiltene.lv/attistiba/pasvaldibas-atbalsts/projektu-konkursi/.  Papildus informācija Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļā pa tālr. 27001449 vai 27062522 vai sūtot jautājumus uz e-pastu [email protected]

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2020.gada 30.aprīlim plkst. 17.00, Smiltenes novada domē Dārza ielā 3, kur ir izvietota slēgta pastkaste, kurā ir iespēja ievietot iesniegumus, sūtot pa pastu (pasta zīmogs 30.aprīlis) vai sūtot  uz e-pastu [email protected]

KalendārsSlider