2020. gada 4. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada dome izsludina projektu līdzfinansēšanas konkursu

Projekta konkursa mērķis ir ar līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošus projektu idejas izglītības, kultūras, sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas jomās.

Projektu līdzfinansēšanas konkursā var piedalīties tikai nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi).

Ar šā gada 27.marta domes sēdes lēmumu ir veikti grozījumi konkursa nolikumā, kas paredz, ka pretendents var saņemt līdzfinansējumu projektam, ja projektā norādītajam mērķim nav saņemts cits līdzfinansējums no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir līdz 50% no projekta atbilstošo izmaksu kopējās budžeta summas, ar nosacījumu, ka piešķirtais līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz EUR 1000,00. Kopējais pieejamais finansējums EUR 6000,00.

Projektu pieteikumi jāiesniedz atbilstoši konkursa nolikumā noteiktām prasībām (jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa un projekta vadītāja CV). Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un cita informācija pieejama Smiltenes novada mājas lapā .

Papildus informācija Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļā pa tālr. 64707571, vai sūtot jautājumus uz e-pastu [email protected]

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2019.gada 30.aprīlim plkst. 17.00, Smiltenes novada domes klientu apkalpošanas centrā (adrese: Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729) personīgi vai pa pastu (pasta zīmogs 30.aprīlis).

Kalendārs

Ceļvedis
Slider