2021. gada 21. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada dome izsludina uzņēmējdarbības ideju konkursu “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!”

Smiltenes novada dome izsludina uzņēmējdarbības ideju konkursu “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!”. Projekta konkursa mērķis ir sniegt atbalstu Smiltenes novada uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas tiek realizēti Smiltenes novadā un kuru rezultātā tiek radīti jauni produkti un pakalpojumi vai tiek radītas jaunas darbavietas.

Projektu uzņēmējdarbības ideju konkursā var piedalīties Smiltenes novadā reģistrēta juridiska persona vai fiziska persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs vai kas uzvaras gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskās darbības veicējs vai komersants.

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir līdz 80% no iesniegtās projektu izdevumu tāmes, ar nosacījumi, ka piešķirtais līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz EUR 3000,- (trīs tūkstoši eiro). Kopējais pieejamais finansējums EUR 9000,- (deviņi tūkstoši eiro).

Projektu pieteikumi jāiesniedz atbilstoši konkursa nolikumā noteiktām prasībām (jāiesniedz aizpildīta pieteikumu veidlapa, izdevumu tāme, iesniedzēja dzīves un darba apraksts- CV vai cita nepieciešamā informācija pēc nolikuma). Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, izdevumu tāmes veidlapa un cita informācija pieejama Smiltenes novada mājas lapā. Papildus informācija Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļā pa tālr. 64707571, vai sūtot jautājumus uz e-pastu [email protected].

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2018.gada 28. maijam plkst. 18.00, Smiltenes novada domes klientu apkalpošanas centrā (adrese: Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729) personīgi vai pa pastu (pasta zīmogs 28.maijs).

KalendārsSlider