2019. gada 13. dec.
Viegli lasīt

Smiltenes novada dome izsludina Vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanu

Saskaņā ar likumu „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” 7. pantu tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus Vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram attiecīgās domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (turpmāk – vēlētāju grupa).

Katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, deputāta vai vēlētāju grupas izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlējamo locekļu skaitu.

Kandidātus var pieteikt līdz 2017.gada 11.augustam. Kandidātu pietiekumi jāiesniedz Smiltenes novada domē,  Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē. 

Pieteikums

Slider