2020. gada 11. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada dome rīko nekustamo īpašumu izsoles

Smiltenes novada dome 2019.gada 18.oktobrī rīko pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles:

  • Veldes iela 8, Smiltenē, Smiltenes novadā, (kadastra numurs 9415 005 0926). Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9415 005 0926  0.1662 ha platībā. Izsoles objekta sākumcena noteikta 6900,00 euro.
  • Veldes iela 2A, Smiltenē, Smiltenes novadā, (kadastra numurs 9415 005 0925). Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9415 005 0925  0.1651 ha platībā. Izsoles objekta sākumcena noteikta 6300,00.
  • Valmieras iela 31, Smiltenē, Smiltenes novadā, (kadastra numurs 9415 008 1409). Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9415 008 1409  0.1267 ha platībā. Izsoles objekta sākumcena noteikta 5000,00 euro.
  • “Mežciems” – 9, Launkalnes pagasts, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 900 0334. Īpašums sastāv no dzīvokļa 54,3 m2 platībā un 543/5132 kopīpašuma domājamās daļas no būvēm ar kadastra apzīmējumu 9470 014 0143 001, 9470 014 0143 002, 9470 014 0143 003 un 543/5132 kopīpašuma domājamās daļas zemes ar kadastra apzīmējumu 9470 014 0143. Izsoles objekta sākumcena noteikta 2980 euro.
  • “Mežciems” – 8, Launkalnes pagasts, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 900 0341. Īpašums sastāv no dzīvokļa 32,9 m2 platībā un 329/5132 kopīpašuma domājamās daļas no būvēm ar kadastra apzīmējumu 9470 014 0143 001, 9470 014 0143 002, 9470 014 0143 003 un 329/5132 kopīpašuma domājamās daļas zemes ar kadastra apzīmējumu 9470 014
  • “Mežciems” – 5, Launkalnes pagasts, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 900 0337. Īpašums sastāv no dzīvokļa 45,1 m2 platībā un 451/5132 kopīpašuma domājamās daļas no būvēm ar kadastra apzīmējumu 9470 014 0143 001, 9470 014 0143 002, 9470 014 0143 003 un 451/5132 kopīpašuma domājamās daļas zemes ar kadastra apzīmējumu 9470 014 0143. Izsoles objekta sākumcena noteikta 2680 euro.

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 2019.gada 16.oktobrim (ieskaitot). Plašāka informācija par izsoļu norises laikiem, vietu  un noteikumiem skatīt www.smiltene.lv sadaļā “Pašvaldība/Izsoles”, vai griezties Smiltenes novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē.

Slider