2020. gada 24. okt.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada dome un novada iedzīvotāji ir pret jaunas spēļu zāles atvēršanu Smiltenē

Smiltenes novada domes 27.jūnija sēdē tika izskatīts SIA “LVBet” iesniegums un nolemts atteikt atvērt jaunu azartspēļu organizēšanas vietu Baznīcas laukumā 15, Smiltenē. Lēmumu ietekmēja arī 1216 saņemtās anketas, kurās novada iedzīvotāji pauž viedokli, ka jaunas spēļu zāles atvēršana radīs interešu aizskārumu.

Jau rakstījām, ka Smiltenes novada dome šī gada 31.maijā saņēma SIA “LVBet”  iesniegumu  par atļaujas izsniegšanu jaunas azartspēļu organizēšanas vietas atvēršanai Baznīcas laukumā 15, Smiltenē. Uz domes sēdi bija ieradušies arī uzņēmuma pārstāvji, lai pastāstītu par plānoto biznesa konceptu.  Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 42.panta trešo daļu pašvaldības dome, lemjot par atļauju organizēt azartspēles, izvērtē to, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu, tāpēc Smiltenes novada dome lūdza sabiedrībai izteikt viedokli šajā jautājumā.
Laika periodā no 13.jūnija līdz 25.jūnijam Smiltenes novada dome kopumā saņēma 1352 aizpildītas aptaujas anketas, tai skaitā 1044 anketas aizpildītas elektroniski, 88 saņemtas drukātā veidā, 1 juridiskas personas iesniegums ar pielikumā pievienotām 175 aizpildītām anketām un 1 fiziskas personas iesniegums.

Uz jautājumu “Vai jaunas azartspēļu organizēšanas vietas atvēršana Baznīcas laukumā 15, Smiltenē radīs būtisku valsts un Smiltenes novada iedzīvotāju interešu aizskārumu?” 90 % respondentu jeb 1216 anketās ir noradīts, ka jaunas spēļu zāles atvēršana radīs interešu aizskārumu. Uz jautājumu Kā šis aizskārums varētu izpausties? kopumā aptaujas anketās saņemti vairāk kā 1000 iedzīvotāju viedokļi. Iedzīvotāji, kas pauduši noraidošu viedokli, savās anketās norāda, ka līdz ar jaunas spēļu zāles atvēršanu var pasliktināties sabiedriskā kārtība un iedzīvotāju drošība. Tāpat iedzīvotāji uzskata, ka Smiltenes pilsētā jau ir pietiekami daudz azartspēļu vietas, it sevišķi pilsētas centrā. Aptaujas dalībnieki uzsver, ka azartspēles izraisa atkarību, kas ir nopietna problēma, parādos nokļuvušie cieš no depresijas un citiem psihiskiem traucējumiem, kā arī alkoholisma, izposta ģimenes, iedzen cilvēkus parādos, zaudējot savus īpašumus un, lai izkļūtu no parādu sloga, cilvēki spiesti aizbraukt no Latvijas.

Atbalstu spēļu zāles atvēršanai minētajā vietā pauduši 10 % iedzīvotāji jeb 135 anketās norādīts, ka jaunas spēļu zāles atvēršana interešu aizskārumu neradīs. Aptaujas dalībnieki, kas pauduši pozitīvu viedokli, norāda, ka aizskārums nevar rasties, jo neviens nevienu spēlēt azartspēles nespiež, katrs var izvēlēties, kā pavadīt brīvo laiku, katra uzņēmēja mērķis ir pelnīt, kā arī spēļu zāle jāatver, lai nāk nodokļi budžetā.

Nozīmīgi aspekti lēmuma pieņemšanā bija arī tam apstāklim, ka plānotā azartspēļu organizēšanas vieta atrodas ēkā, kurai tiešā tuvumā atrodas pašvaldības kultūras un izglītības iestādes, nozīmīga piemiņas vieta “Sašķeltā ģimene”, līdz ar to azartspēļu zāles līdzās pastāvēšana nav iespējama dēļ nesaderīgām vērtībām. Tāpat plānotā azartspēļu organizēšanas vieta atrodas tiešā dzīvojamo māju tuvumā, tās esamība konkrētajā teritorijā radītu būtisku iedzīvotāju interešu aizskārumu, jo var pieaugt azartspēļu zālē nokļuvušo personu skaits.

Lai sasniegtu Azartspēļu un izložu likumā noteikto mērķi – novērst, mazināt (vai vismaz nepalielināt) no azartspēlēm atkarīgo personu skaitu, kā arī aizsargāt sabiedrības daļu, kura nevajadzīgi un negatīvi varētu tikt ietekmēta, ja konkrētajā vietā atrastos azartspēļu vieta, Smiltenes novada domes deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu atteikt SIA „LVBET” atvērt jaunu azartspēļu organizēšanas vietu Baznīcas laukumā 15, Smiltenē.

Smiltenes novada dome saka paldies  visiem aptaujas dalībniekiem par aktīvu viedokļu paušanu šajā jautājumā.

 

Informāciju sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Slider