Google Fonts

400: Too many fonts requested for Internet Explorer

Please request fewer web fonts for Internet Explorer or only the fonts which are used on this page. Older versions of Internet Explorer block and download ALL requested web fonts, whether they are used or not.

Requested (60) web fonts: Family{name=Alegreya, foundry=Google, namespace=api, version=v16} (style: normal, weight: 400),Family{name=Alegreya Sans, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400),Family{name=Amatic SC, foundry=Google, namespace=api, version=v15} (style: normal, weight: 400),Family{name=Anonymous Pro, foundry=Google, namespace=api, version=v14} (style: normal, weight: 400),Family{name=Architects Daughter, foundry=Google, namespace=api, version=v11} (style: normal, weight: 400),Family{name=Archivo, foundry=Google, namespace=api, version=v7} (style: normal, weight: 400),Family{name=Archivo Narrow, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400),Family{name=Asap, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400),Family{name=Barlow, foundry=Google, namespace=api, version=v5} (style: normal, weight: 400),Family{name=BioRhyme, foundry=Google, namespace=api, version=v5} (style: normal, weight: 400),Family{name=Bonbon, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400),Family{name=Cabin, foundry=Google, namespace=api, version=v17} (style: normal, weight: 400, {wdth=100.0, wght=400.0}),Family{name=Cairo, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400),Family{name=Cardo, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400),Family{name=Chivo, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400),Family{name=Concert One, foundry=Google, namespace=api, version=v11} (style: normal, weight: 400),Family{name=Cormorant, foundry=Google, namespace=api, version=v10} (style: normal, weight: 400),Family{name=Crimson Text, foundry=Google, namespace=api, version=v11} (style: normal, weight: 400),Family{name=Eczar, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400),Family{name=Exo 2, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Fira Sans, foundry=Google, namespace=api, version=v10} (style: normal, weight: 400),Family{name=Fjalla One, foundry=Google, namespace=api, version=v8} (style: normal, weight: 400),Family{name=Frank Ruhl Libre, foundry=Google, namespace=api, version=v6} (style: normal, weight: 400),Family{name=Great Vibes, foundry=Google, namespace=api, version=v8} (style: normal, weight: 400),Family{name=Heebo, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Inconsolata, foundry=Google, namespace=api, version=v20} (style: normal, weight: 400, {wdth=100.0, wght=400.0}),Family{name=Indie Flower, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400),Family{name=Inknut Antiqua, foundry=Google, namespace=api, version=v6} (style: normal, weight: 400),Family{name=Inter, foundry=Google, namespace=api, version=v2} (style: normal, weight: 400, {slnt=0.0, wght=400.0}),Family{name=Karla, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400),Family{name=Libre Baskerville, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400),Family{name=Libre Franklin, foundry=Google, namespace=api, version=v5} (style: normal, weight: 400),Family{name=Montserrat, foundry=Google, namespace=api, version=v15} (style: normal, weight: 400),Family{name=Neuton, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400),Family{name=Notable, foundry=Google, namespace=api, version=v6} (style: normal, weight: 400),Family{name=Nothing You Could Do, foundry=Google, namespace=api, version=v10} (style: normal, weight: 400),Family{name=Noto Sans, foundry=Google, namespace=api, version=v11} (style: normal, weight: 400),Family{name=Nunito, foundry=Google, namespace=api, version=v14} (style: normal, weight: 400),Family{name=Old Standard TT, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400),Family{name=Oxygen, foundry=Google, namespace=api, version=v10} (style: normal, weight: 400),Family{name=PT Sans, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400),Family{name=PT Serif, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400),Family{name=Pacifico, foundry=Google, namespace=api, version=v17} (style: normal, weight: 400),Family{name=Poppins, foundry=Google, namespace=api, version=v13} (style: normal, weight: 400),Family{name=Proza Libre, foundry=Google, namespace=api, version=v5} (style: normal, weight: 400),Family{name=Rakkas, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400),Family{name=Reenie Beanie, foundry=Google, namespace=api, version=v11} (style: normal, weight: 400),Family{name=Roboto Slab, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Ropa Sans, foundry=Google, namespace=api, version=v10} (style: normal, weight: 400),Family{name=Rubik, foundry=Google, namespace=api, version=v11} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Shadows Into Light, foundry=Google, namespace=api, version=v10} (style: normal, weight: 400),Family{name=Space Mono, foundry=Google, namespace=api, version=v6} (style: normal, weight: 400),Family{name=Spectral, foundry=Google, namespace=api, version=v6} (style: normal, weight: 400),Family{name=Sue Ellen Francisco, foundry=Google, namespace=api, version=v11} (style: normal, weight: 400),Family{name=Titillium Web, foundry=Google, namespace=api, version=v9} (style: normal, weight: 400),Family{name=Ubuntu, foundry=Google, namespace=api, version=v15} (style: normal, weight: 400),Family{name=Varela, foundry=Google, namespace=api, version=v11} (style: normal, weight: 400),Family{name=Vollkorn, foundry=Google, namespace=api, version=v12} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Work Sans, foundry=Google, namespace=api, version=v8} (style: normal, weight: 400, {wght=400.0}),Family{name=Yatra One, foundry=Google, namespace=api, version=v7} (style: normal, weight: 400)

For reference, see the Google Fonts API documentation.

2020. gada 29. okt.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada domes vadība tiekas ar Smiltenes pensionāru apvienības senioriem

Piektdien, 12.janvārī, Smiltenes novada domē viesojās Smiltenes pensionāru apvienības seniori, lai klātienē pārrunātu aktuālos jautājumus par pilsētas, novada attīstības projektiem un dažādiem saimnieciskās darbības jautājumiem.

Kā katru gadu, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G.Kukainis gada izskaņā vai jaunā gada sākumā tiekas ar Smiltenes pilsētas pensionāru apvienības dalībniekiem, taču pirmo reizi šāda tikšanās notika Smiltenes novada domē, kur G.Kukainis klātesošos iepazīstināja ar novada prezentāciju un aktuāliem pašvaldības īstenotajiem un plānotajiem investīciju projektiem. Šajā tikšanās reizē pensionāriem bija radušies vairāki aktuāli jautājumi par novada un pilsētas darbību, plānotajiem projektiem un problēmjautājumiem, īpaši tiem, kuri pagājušajā gadā izskanējuši plašāk sabiedrībā.  Pensionāri interesējās par Cērtenes pilskalna sakopšanu, par Ceļinieka kāpnēm pie Smiltenes pilsētas kultūras centra, kuras ir ļoti kritiskā stāvoklī, par Smiltenes ev.lut. baznīcas jumta rekonstrukcijas gaitu, par ielu rekonstrukciju, par laivošanas iespējām Tepera ezerā. Pēc sarunas domes priekšsēdētājs pensionārus izveda ekskursijā pa domes ēku un iepazīstināja ar pašvaldības nodaļu un darbinieku darbu.

Pensionāru apvienības dalībniece Velta Tauriņa atklāja, ka ir nozīmīgi atnākt pašiem un paskatīties, bļaut, jau mākot visi, tomēr klātienē aprunājoties rodas izpratne un ātrāk ir iespēja noskaidrot sev vai sabiedrībai nozīmīgus jautājumus. Tauriņas kundzei, kā lielākajai daļai senioru, tikšanās un pēc tās sekojošā ekskursija bija ļoti patīkam un iepriecinoša, jo vairākums no senioriem Dārza ielas 3 ēkā bija pirmo reizi, un tās estētiskās pārmaiņas nebija redzējuši.

Smiltenes pensionāru apvienības seniori pašvaldības vadībai un darbiniekiem novēlēja, lai vienmēr mājo un valda godaprāts, neatlaidīga griba saprasties, paciest un palīdzēt!

Informācija par pensionāru apvienības plānotajām aktivitātēm:

Smiltenes pilsētas pensionāru apvienība aicina novada seniorus piedalīties  divos atpūtas braucienos, kuri plānoti šogad: 11.aprīlī aicina atklāt jūras ceļojuma burvību un doties kruīzā uz Zviedriju (Stokholmu) ar īpašu senioriem izstrādātu programmu uz kuģa “Romantika”. Uz kuģa būs iespēja baudīt dejas dzīvās mūzikas pavadībā, dziedāt karaoki un iedvesmoties no aizraujošām šova izrādēm. Būs iespēja iepazīt Stokholmu, kā arī Zviedrijas pilsētas Upsālu un Veco Upsālu. Savukārt no 13.06.2018. līdz 16.06.2018. tiek organizēta ekskursija uz Poliju. Caur gleznainām ainavām, pa šauriem Prūsijas ceļiem uz pilīm un jūru. Ekskursijas programmā Prūsijas pērle – Gdaņska, majestātiskā Malborka un Varmijas galvaspilsēta Olština.

Aicinām novada seniorus doties un iepazīt kopā! Pietiekšanās un plašāka informācija par atpūtas braucienu un ekskursiju, zvanot Smiltenes pensionāru apvienības pārstāvei Ritai Bormanei, mob. tālr. 26514012.

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Slider