2020. gada 27. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada muzejs akreditēts!

Ņemot vērā Kultūras ministrijas Muzeju akreditācijas komisijas 2018.gada 2. februāra atzinumu un Latvijas Muzeju padomes 2018.gada 7.februāra atzinumu, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 63.panta pirmās daļas 1. punktu un MK noteikumu Nr. 532 18.punktu, Kultūras ministrija nolēma akreditēt Smiltenes novada muzeju uz pieciem gadiem un izsniegt Smiltenes novada muzejam akreditācijas apliecību.

Smiltenes novada muzejs ir saņēmis oficiālu Kultūras ministrijas apliecinājumu par pirmreizējo akreditāciju uz turpmākajiem pieciem gadiem. Tas nozīmē, ka muzeja darbība ir kvalitatīva un ilgtspējīga, orientēta uz sabiedrības interesēm un vajadzībām.

Latvijas Muzeju padome izteica pateicību Smiltenes novada muzejam, Kultūras pārvaldei un Smiltenes novada domei par darbu, kas ieguldīts, lai muzejs varētu veikt savas funkcijas atbilstoši Latvijas Republikas Muzeju likumam.

Sajūsma un degsme! Tā ir mūsu visu kopā radīta dāvana Smiltenei, Latvijai! Ticēsim saviem spēkiem, darīsim Lielus darbus un rotāsimies Latvijai par godu!

Smiltenes novada Kultūras pārvaldes vadītāja Pārsla Jansone

Kalendārs

Ceļvedis
Slider