2020. gada 5. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldība pasniedz stipendijas

Smiltenes novada pašvaldība turpina iesākto tradīciju un šodien, 14.septembrī, pasniedza stipendijas piešķiršanas apliecinājumus 71 Smiltenes novada vidusskolēnam  par iepriekšējā gada sasniegumiem mācībās un sabiedriskajās aktivitātēs.

Pašvaldības stipendiju piešķiršanas mērķis ir motivēt Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu izglītojamos sasniegt iespējami augstākos individuālos intelektuālos rezultātus, apgūstot izglītības programmas, stimulēt izglītojamo vēlmi apgūt augstvērtīgas zināšanas, atbildīgi, ieinteresēti un daudzveidīgi, uzcītīgi un patstāvīgi darboties padziļinātai prasmju apguvei, radošas pieejas izmantošanai mācību priekšmetu un ārpus izglītības programmās.

Stipendijas tiek piešķirtas 2 reizes gadā (septembrī un janvārī), ņemot vērā 1.semestra un mācību gada noslēguma vidējo vērtējumu un skolas novērtējumu par izglītojamā sabiedrisko aktivitāti. Stipendijas apmērs atkarīgs no izglītojamā sasniegtajiem rezultātiem, jo tie augstāki, jo stipendija lielāka – sākot ar 15 eiro, ja sasniegumu vidējais vērtējums bijis 7 balles, līdz 40 eiro, ja sasniegumu vidējais vērtējums bijis 9,5 balles un vairāk.

Šodien no 135 vidusskolēniem, kuri mācās Smiltenes vidusskolā, vairāk kā pusei (71 jaunietim) Smiltenes novada dome pasniedza apliecinājumus, kuri ik mēnesi  saņems stipendijas. Izvērtējot 2016./2017. mācību gada noslēguma vidējo vērtējumu, visaugstākās vidējās atzīmes bija 10. klases skolniekam Kasparam Pakulim (9,25 balles), 11.klases skolniecēm Elīzai Kaupei (9,19 balles) un  Beātei Velpei (9,13 balles) un 12. klases skolniecei Janai Martai  Ivanovskai (9,00 balles).

Pašvaldības vadība savās uzrunās atzinīgi novērtēja jauniešu sasniegumus un pauda gandarījumu, ka  stipendiātu skaits aug un ka jaunieši ir motivēti sasniegt arvien augstākus sasniegumus gan mācību darbā, gan būt aktīvi ārpusskolas aktivitātēs!

Apsveicam visus stipendiātus! Lai ikvienam izdodas sasniegt arvien lielākus izvirzītos mērķus arī turpmāk!

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Slider