2021. gada 13. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldībai piešķirti valsts finanšu līdzekļi investīciju projektiem

1.jūnijā apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotais rīkojumprojekts “Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem valsts budžeta finansējuma piešķiršanai, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu”. Valsts līdzfinansējumu saņems divi Smiltenes novada pašvaldības investīciju projekti – “Smiltenes vidusskolas un inženiertīklu pārbūve” un “Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā, II kārta”.

“Smiltenes vidusskolas un inženiertīklu pārbūves” kopējais investīciju projekta finansējums ir  1 100 000,00 EUR, valsts budžeta piešķirtais finansējums 924 000,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 176 000,00 EUR.

Projekta mērķis ir uzlabot mācību vidi Smiltenes vidusskolā, pārbūvējot vēsturisko korpusu un nepieciešamās inženierkomunikācijas. Projektā paredzēta skolas vēsturiskā korpusa pārbūve, būvprojekta Mācību ēkas pārbūve Dakteru ielā 27, Smiltenē, III-kārta ietvaros, kas ir noslēdzošā kārta skolas mācību ēkas pārbūves darbos. Pēc noslēdzošās kārtas pārbūves darbiem, mācības būs iespējams atsākt visos mācību ēkas korpusos,  tiks nodrošināta vides pieejamība visā skolā, tiks nodrošinātas atbilstošas mācību telpas, akustika, energoefektivitāte. Vienlaicīgi, lai nodrošinātu ugunsdzēsības prasību izpildi atbilstoši normatīvajiem aktiem un nodotu ekspluatācijā skolas mācību korpusus, nepieciešams veikt inženierkomunikāciju pārbūvi Avotu ielā, būvprojekta “Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas pārbūve Avotu ielā, Smiltenē” I kārta.

Investīciju projekta “Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā, II kārta” kopējais investīciju apjoms 705 882,00 EUR, tajā skaitā piešķirtais valsts budžeta finansējums ir 592 940,88 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 112 941,12 EUR.

Projekta mērķis ir sakārtot publisko infrastruktūru uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, pārbūvējot Baznīcas laukuma ielas posma daļu no krustojuma ar Atmodas ielu un radot pievilcīgāku uzņēmējdarbības vidi esošajiem un jauniem uzņēmējiem, pozitīvi ietekmējot uzņēmumu konkurētspēju, ekonomisko aktivitāšu pieaugumu un jaunu darba vietu radīšanu Smiltenes pilsētā.

Lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi, celtu pilsētas konkurētspēju, projekta ietvaros plānots veidot ērtu, videi pieejamu ielas daļu, veidojot mūsdienīgus risinājumus ielas  profiliem, izvēloties ielas daļai  piemērotus segumus, labiekārtojuma un apstādījuma risinājumus, kas turpinātu uzturēt, pilnveidot un attīstīt Smiltenes īpaši dinamisko gaisotni.

Šī gada finansējums plānots no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, savukārt finansējums 2022. gadam tiks iestrādāts VARAM budžetā, gatavojot 2022.gada valsts budžeta projektu.

 

Informāciju sagatavoja:

Linda Beitika,

Sabiedrisko attiecību speciāliste

KalendārsSlider