2021. gada 8. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldības paziņojums par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai

Pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta otro daļu, kas  nosaka, ka pašvaldības pēc savas iniciatīvas vai uz personas priekšlikuma pamata ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā.

Aizlieguma mērķis ir saglabāt nozīmīgās bioloģiskās daudzveidības  un vides vērtības, bioloģisko zemnieku saimniecību specifiku, veicināt kopējā tirgū konkurētspējīgas ekoloģiskās pārtikas audzēšanu un novērst riskus cilvēku un dzīvnieku veselībai, kā arī augsnes piesārņošanai.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 2020. gada 12. novembrim izteikt viedokļus,  priekšlikumus un iebildumus par aizlieguma noteikšanu audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, iesniedzot  tos  Smiltenes novada domes Klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, vai pagastu pārvaldēs, vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: [email protected].

Iebildumu neiesniegšana noteiktajā termiņā tiks uzskatīta par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.

Kalendārs

Informācija par COVID-19


Slider