2021. gada 10. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novadā sakoptības mēnesis un savākto lapu izvešanas akcija

Smiltenes novadā tiek izsludināts sakoptības jeb spodrības mēnesis, tā ietvaros, laikā no 1.oktobra līdz 30.oktobrim, ugunskurā atļauts sadedzināt tikai koku, krūmu sausos un kaitēkļu bojātos zarus sava īpašuma teritorijā, ievērojot ugunsdrošības pasākumus un neradot kaitējumu trešās personas veselībai un mantai. Atgādinām, ka atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem, lapu dedzināšana ir aizliegta.

Tāpat spodrības mēneša laikā Smiltenes pilsētas teritorijā no iedzīvotājiem un uzņēmumiem tiks izvesti maisi ar sagrābtām lapām un citām zaļo augu daļām (dārza augu laksti, zāle, nezāles). Maisu izvešanu organizē un apmaksā pašvaldība, ar šādiem nosacījumiem:

  • No katras mājsaimniecības savākšanu veic ne vairāk kā 1 reizi;
  • Izvešana jāpiesaka no šā gada 19.oktobra līdz 30.oktobrim, zvanot uz SIA “Smiltenes NKUP”  telefona numuru 29161694 darba laikā no plkst. 9.00 – 12.00,
  • Obligāti noziņojamā informācija: mājas adrese, vieta, kur atstās maisus, ja mājas adrese nesakrīt ar atstāšanas vietu, jānorāda telefona numurs;
  • Savāktās zaļo augu daļas un lapas liek savos maisos, kuri jānovieto ārpus sētas;
  • Ja maisos bez zāles un lapām tiks konstatēts augļu, ogu, dārzeņu, zaru un sadzīves atkritumu piemaisījums, maisi netiks izvesti.
  • Maisu izvešanu veiks SIA “Smiltenes NKUP”. Plānotās maisu izvešanas dienas – 22.oktobris, 29.oktobris, 5.novembris, 12.novembris, 19.novembris, 26.novembris. Vadoties pēc laikapstākļiem un saņemto pieteikumu skaita, lapu izvešanas laiks var tikt pagarināts vai noteiktas papildus izvešanas dienas.

Tāpat informējam, ka zaru izvešanu ir iespējams pieteikt par maksu, zvanot uz SIA “Smiltenes NKUP” mob.tālr. 29161694 darba laikā no plkst. 8.00 – 17.00 vai SIA “ZAAO” tālruni informācijai 64281250 vai uz mob. 29225862.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem, izmantot pašvaldības apmaksāto savākto zaļo augu daļu un lapu maisu izvešanu pilsētas teritorijā un visas iespējamās neskaidrības risināt savstarpēji komunicējot.

Veicot teritoriju sakopšanas darbus, lūdzam ievērot valstī noteiktos ierobežojumus!

Kalendārs

Informācija par COVID-19
Slider