2020. gada 1. okt.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novadā sakoptības mēnesis un savākto lapu izvešanas akcija

Katru gadu gan pavasarī gan rudenī, Smiltenes novadā tiek izsludināts sakoptības jeb spodrības mēnesis, tā ietvaros no 14.oktobra līdz 15.novembrim ugunskurā atļauts sadedzināt tikai koku, krūmu sausos un kaitēkļu bojātos zarus sava īpašuma teritorijā, ievērojot ugunsdrošības pasākumus un neradot kaitējumu trešās personas veselībai un mantai.

Spodrības mēneša laikā Smiltenes pilsētas teritorijā un no pagastu ciemu centriem tiks organizēta savākto lapu (tai skaitā dārza augu laksti, zāle, nezāles) izvešanas akcija. Maisu izvešanu ar savāktām lapām organizē un apmaksā pašvaldība, ar šādiem nosacījumiem:

 Smiltenes pilsētas teritorijā:

 • No katras mājsaimniecības savākšanu veic ne vairāk kā 1 reizi;
 • Izvešana jāpiesaka no šāda gada 14.oktobra līdz 28.oktobrim, zvanot SIA “Smiltenes NKUP” uz telefona numuru 25302253, darba laikā no plkst. 9.00 – 12.00;
 • Obligāti noziņojamā informācija: mājas adrese, vieta, kur atstās maisus, gadījumā ja mājas adrese nesakrīt ar atstāšanas vietu, telefona numuru;
 • Savāktās zaļo augu daļas un lapas liek savos maisos, kuri jānovieto ārpus sētas;
 • Gadījumā, ja maisos bez zāles un lapām tiks konstatēts zaru un sadzīves atkritumu piemaisījums, maisi netiek izvesti.
 • Maisu izvešanu veiks SIA “Smiltenes NKUP”. Plānotās maisu izvešanas dienas –  17. oktobris, 24.oktobris, 31.oktobris, 7.novembris, 14.novembris un 21.novembris. Vadoties pēc laikapstākļiem, pieteikšanās un lapu izvešanas laiks var tikt pagarināts.

No pagastu ciemu centriem:

 • No katras mājsaimniecības savākšanu veic ne vairāk kā 1 reizi;
 • Izvešana jāpiesaka līdz 1.novembrim savā pagasta pārvaldē,
 • Obligāti noziņojamā informācija: mājas adrese, vieta, kur atstās maisus, gadījumā ja mājas adrese nesakrīt ar atstāšanas vietu, telefona numuru;
 • Savāktās zaļo augu daļas un lapas liek savos maisos, kuri jānovieto ārpus sētas;
 • Gadījumā, ja maisos bez zāles un lapām tiks konstatēts zaru un sadzīves atkritumu piemaisījums, maisi netiek izvesti.
 • Maisu izvešana tiks veikta šā gada  novembra laikā.

Informējam, ka zaru izvešanu ir iespējams pieteikt pa maksu SIA “Smiltenes NKUP”, zvanot uz mob.tālr. 29161694 darba laikā no plkst. 8.00 – 17.00 vai SIA “ZAAO” tālrunis informācijai 64281250 vai uz mob. 29225862.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem, izmantot pašvaldības apmaksāto savākto zaļo augu daļu un lapu maisu izvešanu pilsētas teritorijā un visas iespējamās neskaidrības risināt savstarpēji komunicējot. Rūpēsimies par apkārtējo vidi un sakopsim savu novadu kopā!

Slider