2021. gada 21. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada strādājošām personām būs iespēja pilnveidot profesionālo kompetenci

Smiltenes novada dome noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanā.

Projekta mērķis pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekts tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta īstenotāji ir Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, Izglītības iestādēm, Nodarbinātības valsts aģentūru.

Projekta ietvaros strādājošām personām vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību būs iespēja gan kvalifikācijas celšana, gan arī pārkvalifikācija. Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Īstenojot projekta aktivitātes, tiks sniegta sīkāka informācija gan par mācību jomām un izglītības iestādēm, kurās varēs apgūt profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai arī pieaugušo neformālās izglītības programmas, gan par iespējām pieteikties mācībām, gan arī par citiem ar šo projektu saistītiem jautājumiem.

Iepazīties un atrast interesējošas mācībās var: tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv  un www.viaa.gov.lv  vai sazināties ar pieaugušo izglītības koordinatoru pašvaldībā, aicināsim iepazīties ar mācību piedāvājumu nākamajā kārtā, kas gaidāma šogad – vasaras beigās. Plānots, ka mācību piedāvājums būs plašs un katram būs iespēja atrast sev vajadzīgo, lai pilnveidotos un augtu profesionālā līmenī.

Projekta kontaktpersona – Jūlija Egle, pieaugušo izglītības koordinatore, e-pasts: [email protected], tālr.:  64707588;  mob. tālr. 26370774.

KalendārsSlider